Bedelli sermaye artırımlarına yeni düzenleme

Bedelli sermaye artırımlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete`de yer aldı.

Bedelli sermaye artırımlarına yeni düzenleme
13.02.2018 Salı 14:20

Güncelleme : 14.02.2018 Çarşamba 09:18

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bedelli sermaye artırımlarına ilişkin yeni düzenleme salı günkü Remi Gazete'de yer aldı.
 
Buna göre kurum, ilişkili taraflara belli bir sınırın üzerinde borcu bulunan şirketlerin bedelli sermaye artırımında yatırımcılara ayrılma hakkı verilmesi gerekmeyecek.
 
Belirtilen düzenlemeyle birlikte yönetim kontrolüne sahip ortakların, piyasaya belli bir miktarı aşan pay satışında bilgi formu düzenleyerek SPK onayı alması zorunluluğu da ortadan kalkıyor.
 
Resmi gazete'de yayınlanan tebliğ şu şekilde:
 
TEBLİĞ
 
Sermaye Piyasası Kurulundan:
 
PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.ç)
 
MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
 

En Çok Okunan Haberler