Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir Vergisi Hesaplama Hakkında

Gelir vergisi kurumların ve bireylerin elde ettikleri kazancın üzerinden ödemekle yükümlü oldukları vergi türüdür. Hesaplama işlemi kişinin gelir tutarının o yılki gelir vergisi oranın çarpılması sonucu bulunur. En basit formülü şu şekildedir: Gelir Tutarı (Matrah) X Gelir Vergisi Oranı Örnek verilecek olursa gelir vergisi oranı yüzde 10, yıl sonu toplam karın 20 bin TL olduğunu varsayarak ödenmesi gereken gelir vergisi miktarı 2 bin TL’dir. Gelir vergisi hesaplamasında yüksek gelir ve oranların olması manuel hesaplamaları daha karmaşık ve zorlayıcı hale getirebilir. Bu sebeple yanlış sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. ’Gelir Vergisi Hesaplama’ aracıyla kolay yoldan en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Gelir Vergisi Hesaplama aracı ile hesaplama yapmak için mükellef türü, dönemi seçtikten sonra vergi matrahını yazarak ‘Hesapla’ butonuna basın. Ödenecek gelir vergisi, vergi sonrası net gelir ve gelir vergisi oranı bilgileri ekrana yansıyacaktır. Gelir Vergisi Nedir? Ödeme miktarı ve beyan işlemleri gelir vergisi hesaplamalarında kullanılan vergi dilimlerine dayanmaktadır. Hesaplama esnasında elde edilen gelire göre belirlenen bu dilimler kullanılmaktadır. Bu dilimler, kazanç miktarına göre ödenmesi gereken yüzde oranlarını ifade eder. Bu nedenle ödenmesi gereken gelir vergisinin miktarı kazanca göre belirlenir. Bu kazançlar ise şu şekildedir: - Ticari ve zirai faaliyetler neticesine elde edilen gelirler - Maaş ve ücretler - Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirler - Taşınır ve taşınmaz mallardan sağlanan gelirler - Diğer kazanç ve iratlar Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Demek? Gelir vergisi beyannamesi, vergi mükelleflerinin (bireylerin veya kurumların) yıl içinde elde ettikleri gelirlerini ve bu gelirler üzerinden hesaplanan vergilerini beyan etmek amacıyla hazırladıkları resmi belgeye verilen addır. Beyan edilen gelirler üzerinden vergi hesaplamaları yapılır ve vergi mükellefinin vergi borcu belirlenir.