Servis Sağlayıcı
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOM VERİ MERKEZİ
Adres
İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162
Çağlayan-Şişli 34387 İSTANBUL
Santral
+90 212 337 99 99
Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Sahibi
Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.
Ticaret Sicil No
774404
Vergi Dairesi
Galata Vergi Dairesi
Sorumlu Müdür
Ali Nazım Onaran