Tazminat Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama Hakkında

Çalışma hayatındaki işçileri yakından ilgilendiren başlıklardan birisi de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı, bir işçinin çalıştığı şirkette geçirdiği her bir yıl için işçiye ödenen toplu ödemedir. Kıdem Tazminatı Hesaplama Kıdem tazminatı hesaplamalarında işçinin brüt ücreti temel alınmalıdır; net ücret dikkate alınmaz. Hesaplama yapılırken sigorta primi, sendika aidatı, vergi gibi kesintiler öncesindeki brüt ücret esas alınır. İşçinin brüt çıplak ücreti belirlenirken bu miktarın 30 ile çarpılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, süreklilik arz eden sosyal yardımlar ve benzeri ücretler de hesaplamaya dahil edilir. Eğer ikramiyeler ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlük hesaplanır. Hesaplama yapılırken bir tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret esas alınır. Giydirilmiş ücret hesaplamalarında değişkenlerin tamamı brüt tutar baz alınarak yapılır. Kıdem tazminatından ise sadece damga vergisi kesintisi yapılabilir. Kıdem tutarını kolay yoldan belirlemek için yukarıda bulunan ‘Kıdem Tazminatı Hesaplama’ aracını kullanarak daha doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Hesaplama yapmak için ‘İşe Başlangıç Tarihi’, ‘İşten Ayrılma Tarihi’, ‘Brüt Ücret’ ve yol, yemek vb. gibi aldığınız yardımları ‘Aylık Yardımlar’ bölümüne yazdıktan sonra ‘Hesapla’ kutucuğuna basarak en doğru sonuca kolayca ulaşabilirsiniz. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, bir çalışanın iş akdine son verilmesi durumunda, çalıştığı süreye bağlı olarak alacağı bir tazminat ödemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu ile şartları çerçevesinde belirlenen kıdem tazminatı işverenlerin çalışanlara sağlamakla yükümlü olduğu bir hak olarak kabul edilir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamaz. Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir? Kıdem tazminatını kendi isteği ile işten ayrılmamış veya vefat etmiş kişiler, kendi isteği ile ayrılırsa ayrılma nedeni İş yasasının 24, maddesinde belirtilen işçinin haklı bir nedene dayanarak derhal işi bırakması şartını yerine getirenler alabilir. Bunların dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme ya da maaş bağlanması için müracaat etmiş olanlar ve aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olanlara kıdem tazminatı ödenir.