Bankalara `kredi kanallarını açık tut` çağrısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi.

Bankalara `kredi kanallarını açık tut` çağrısı
13.04.2020 Pazartesi 09:12

Güncelleme : 14.04.2020 Salı 09:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının üretime ve istihdama  olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalara önemli  görevler düştüğünün altını çizdi.

Bu nedenle kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına  yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin  kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi  limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz  oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması  yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlatan Akben, "Bankalara iletmiş  olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.Tüm bankalarımızı müşteri  odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri  tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

BDDK’DAN FİNANSAL İSTİKRARA DESTEK

Mehmet Ali Akben, AA muhabirinin Kovid-19 kapsamında atılan adımlara,  son dönemdeki kredi gelişmelerine, bankalara iletilen talimatların uygulanıp  uygulanmadığına ve bankacılık sektörünün yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo  çizeceğine ilişkin sorularına şu cevapları verdi:

SORU: "Dün swapla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Neden bu  düzenlemelere ihtiyaç duyuldu? Bunları geçtiğimiz aylarda attığınız adımların  devamı gibi mi okumak lazım?"

CEVAP: "Kovid-19 salgını nedeniyle finansal piyasalarda oluşan  dalgalanmaların etkilerini azaltmak ve finansal istikrarı korumak amacıyla  atılmakta olan adımlar kapsamında bankaların yurt dışı yerleşikler ile  gerçekleştirdiği türev işlemlerde uygulanmakta olan vade ve miktar  kısıtlamalarını yeniden düzenledik. 1 haftaya kadar vadelerde yurt dışı  yerleşiklerden TL alınarak döviz verilmesi şeklinde yapılan swap işlemlerinde  uyguladığımız, işlemi yapan bankanın öz kaynaklarının yüzde 10'u nispetindeki  sınırı 1 hafta için yüzde 1, 30 gün için yüzde 2, bir yıl için ise yüzde 10'u  oranında belirledik. Temel amacımız belirli dönem ve vadelerde biriken işlemlerin  finansal piyasalardaki muhtemel bozucu etkisini bertaraf etmektir. Bankaların  daha uzun vadeli ve zamana yayarak, belirli vadelerde birikme olmaksızın bu tarz  işlemleri yapmalarını doğru buluyoruz. İsteyen banka önümüzdeki 5 yıla dağıtmak  suretiyle öz kaynaklarının yüzde 50'si oranında TL alım swapı yapabilecektir.  İsterse 10 yıla yayarak öz kaynaklarının yüzde 100'ü kadar da TL alım swapı  yapabilecektir. Ayrıca, bu kapsamda alınan kararların küresel ölçekte yaşanan  olağanüstü bir dönemle ilgili olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde değişen  koşullara göre farklı adımlar da atabileceğimizi belirtmek isterim. Buna  ilaveten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekonomik İstikrar Kalkanı  tedbirleri kapsamında swap imkanlarını artırdığını duyurmuştu. Bu kapsamda  bankaların piyasa koşullarında swap imkanlarını TCMB üzerinden sağlayabilmesi  mümkündür. Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz  konusu değildir.

Yeni bir başka uygulamamız da yurt dışı yerleşik finansal kuruluşlarla  yapılan TL verip döviz alma şeklindeki swap işlemlerinde öz kaynakların yüzde 10  nispetindeki sınırın yüzde 1'e düşürülmesidir. Uzun zamandır bankalarımız bu  türden swap işlemlerini yapmaktan kaçınmaktaydı. Şu aşamada TL daha çok yurt  içinde gerekli ve faydalı olacaktır. İhtiyaç duyan bireysel müşteriler, esnaf,  KOBİ'ler ve diğer işletmeler bu dönemde bankaların desteğine her zamankinden daha  çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu düzenlemeleri yaparken bankalarımızın yurt dışı  yerleşiklerle yapacakları hiçbir işlem türüne ilişkin yasaklayıcı bir tavır  almadık.  Bu çerçevede bankaların işlem setinde herhangi bir değişim de söz  konusu değildir. Yurt dışı yerleşik bankalarla yapılan yüzlerce tür işlem yine  yürütülmeye devam edilecektir. Öte yandan bu uygulama ile finansal  kuruluşlarımızın kaynaklarını ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirmelerini  hedefliyoruz. Finansal kuruluşların aracılık fonksiyonunu yerine getirmelerinde  düzenleyici ve denetleyici otorite olarak görevimizi titizlikle yürüteceğiz."

KAMU BANKALARINDA KREDİLER ARTARKEN ÖZEL BANKALARDA AZALDI

SORU: "Son dönemde özel bankalara yönelik çok şikayet var. Ekonomik  İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankalarının gösterdiği performansın çok  gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da  banka yönetimleri arasındaki bu ayrışmaya dikkati çekerek özel bankaların da  elini taşın altına koyması gerektiğini belirtiyor. Türk bankacılık regülasyonunun  başındaki isim olarak, son dönemdeki kredi gelişmelerini siz nasıl  değerlendiriyorsunuz?"

CEVAP: "Yaşadığımız sürecin üretime ve istihdama olumsuz etkisini  mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalarımıza önemli görevler  düşmektedir. Bu nedenle, kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit  ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin  kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi  limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz  oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması  yönünde bankalara talimat verdik. Ayrıca, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden  etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman  desteği sağlanması ve bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi  halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil  gerekli kolaylıkların sağlanması, kredilerin kullandırılması sonrası bankalarca  teminatların tekrar değerlemeye tabi tutularak teminat değerinin güncellenmesi  uygulamasına bu talimat yazısı tarihinden itibaren 3 ay süreyle ara verilmesini  istedik. Söz konusu talimatımızda ayrıca, kuruluş birlikleri tarafından bu  kapsamda alınan tavsiye kararlarına uyulması konusunda azami gayretin  gösterilmesini ve bu konunun bir millî görev olarak addedilmesi gerektiğini de  ayrıca vurguladık. Geldiğimiz noktada bankalara iletmiş olduğumuz talimatların  uygulamasını yakından izliyoruz. Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve  sanatkarlara, KOBİ'leri ve kurumsal işletmelere yönelik kredi destek  programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi  hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Salgından ötürü geçici likidite sıkıntısı  yaşayan müşterilere sağlanan bu imkanların hem salgının ekonomik ve sosyal  maliyetlerini aşağıya çekeceğine hem de bankalarımızın salgın sonrası dönemde  tahsilat kabiliyetini artıracağına inanıyorum. Aynı dönemde özel bankalarımızın  toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk. Tüm  bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya,  Kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet  ediyorum."

"MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAKİPTEYİZ"

SORU: "Salgınla mücadele kapsamında kamu bankaları ve özel bankalar  vatandaşlar ve reel sektör için bir dizi destek paketi açıkladı. Vatandaşlar  şikayet için hangi yolu izlemeli? Bugüne kadar kaç vatandaş şikayette bulundu?"

CEVAP: "26 Mart'tan başlayarak sadece birkaç günlük süre içinde  vatandaşlarımızın ticari ve bireysel fark etmeksizin tüm taleplerini 7 gün ve 24  saat esasına göre internet ve çağrı merkezimiz kanalıyla alabilecek ve bankalara  iletebilecek bir yapı oluşturduk. Bu süreçte BDDK olarak şikayet taleplerini alıp  bankalara aktardığımız bir koordinasyon sistemini çalıştırıyoruz. Talep  alındığında bir platform üzerinden ilgili bankaya iletiyoruz ve  bankadaki işlem  yoğunluğu ve gelen taleplerin nitelik ve niceliğine bakarak talebin ilgili  mevzuata, kuruluş birliklerinin tavsiye kararlarına ve bankaların kamuoyuna  açıkladığı taahhütlere göre bankalar tarafından bir neticeye bağlanmasını ve bize  sonuçla ilgili bilgi verilmesini istiyoruz. Bankalardan gelen bilgiler  çerçevesinde BDDK olarak bizler de işlem bazında vatandaşlarımızı arayıp son  durum hakkında bilgi alıyoruz. Bu yapıda internet için  https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/, çağrı merkezi için 0850 222 23 35 numaralı  hat üzerinden BDDK'ya talep ve şikayetlerin iletilmesi mümkündür. Müşteri  şikayetlerinin çözümü için takipteyiz."

"PROAKTİF YAKLAŞIMIMIZ FAYDA SAĞLIYOR"

SORU: "Küresel ekonominin salgınla verilen mücadelede yılın ilk  yarısını zayıf geçirmesi bekleniyor. Salgın bittikten sonra yılın geri kalanı  için bankacılık sektöründe nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?"

CEVAP: "Bankacılık sektörümüz bu sürece gerek sermaye yapısı gerekse  kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir şekilde girmiştir. Sermaye  yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in,  ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de  diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir. Kurumumuz  tarafından finansal piyasalarda güven ve istikrarı devam ettirmek için salgının  etkilerinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren gerekli önlemler hayata  geçirilmektedir. Süreci proaktif bir düzenleme yaklaşımı ile götürmenin sağladığı  esneklik ve hızlı hareket edebilme kabiliyetinin finansal sistemimiz üzerindeki  riskleri sınırlandırmada ve azaltmada kritik önemi olduğunu düşünüyoruz.  Gelişmelere bağlı olarak gerekli her türlü tedbir ve önlemlerin alınacağından  kimsenin şüphesi olmasın."

En Çok Okunan Haberler