BDDK`dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi.

BDDK`dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik
28.03.2020 Cumartesi 10:09

Güncelleme : 30.03.2020 Pazartesi 09:48

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi  ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca  belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın  Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az  olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde  yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı  Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak  kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye  yetkilidir.”

Hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.

En Çok Okunan Haberler