BDDK`dan bankaları rahatlatıcı karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine banka bilançolarında sermaye yeterliliği rasyosu ve net döviz pozisyonu hesaplamasında kolaylık sağladı.

BDDK`dan bankaları rahatlatıcı karar
24.03.2020 Salı 10:34

Güncelleme : 24.03.2020 Salı 15:05

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye de dahil olmak  üzere birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgını neticesinde dünya genelinde yaşanan  ve yaşanması muhtemel makroekonomik koşullar nedeniyle bazı tedbirler aldı.

BDDK, salgın nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine  banka bilançolarında sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) ve net döviz pozisyonu  hesaplama kolaylığı sağlarken, tedbirlerin bankalarca 31 Aralık 2020'ye kadar  uygulanmasını uygun gördü.

Buna göre Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve  Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar  hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi  maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların  Türkiye Muhasebe Standartları  (TMS) uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili  özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal  tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru (5,9400)  kullanılabilecek.

Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 20 Mart 2020 tarihi  itibarıyla "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul  Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması  durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca  hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında  dikkate alınmayabilecek. Ancak, 20 Mart 2020 tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe  Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için  yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 20 Mart 2020 tarihi  itibarıyla portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide  Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı  para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 20 Mart  2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu yönetmeliğin mevcut  hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Özkaynak tutarı olarak ise ikinci  paragrafta belirtilen şekilde hesaplanan özkaynak tutarı kullanılabilecek.


En Çok Okunan Haberler