BDDK`dan bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları düzenlediği tebliğinde değişikliğe gitti.

BDDK`dan bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme
01.02.2019 Cuma 11:57

Güncelleme : 01.02.2019 Cuma 13:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara  İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler doğrultusunda, tebliğde aktif kalemlere ilişkin  açıklamalar bölümünde yer alan "Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan  Sözleşme Değişikliği Sayısı" ve "Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre"  tabloları yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğin pasif kalemlere ilişkin bölümde de düzenlemeler yapılırken,  ilgili olduğu banka türü esas alınarak hazırlanan genel karşılıklara ilişkin  tabloların olduğu alt bent tebliğden çıkarıldı.

Bu bölümde ayrıca, "tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi  krediler özel karşılıkları" bendi de "tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş  gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen zarar  karşılıkları" şeklinde değiştirildi.

Tebliğ'in gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar bölümünde yer  alan tablolardan "Personel Giderleri" satırı yürürlükten kaldırılırken, "Faaliyet  Kiralama Giderleri" satırı "TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri"  olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu değişikliklerin tamamı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli  olacak.

En Çok Okunan Haberler