BDDK`dan bankaların swap işlemlerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı.

BDDK`dan bankaların swap işlemlerine sınırlama
13.04.2020 Pazartesi 08:47

Güncelleme : 13.04.2020 Pazartesi 16:30

BDDK'nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve  satım işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, konsolidasyona tabi yurt dışındaki  kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz  ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurt dışı  yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım  yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev  işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının  yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya dahil edilen  işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve  üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınmasına, söz konusu  oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam  edilmesine, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu  mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesi yönünde kararın 9 Şubat 2020'de  aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel  piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu  risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan  adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak bakımından yapılan  değerlendirme sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 12.04.2020  tarihli ve 8989 sayılı kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL  alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için özkaynakların yüzde 10'u  nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın yüzde 1 olarak yeniden belirlenmesine,  sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye göre farklı  dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılmasına, söz konusu işlemlerin  anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi veya  vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda kurumun yazılı onayının alınmasına,  diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."

VADEDE TL SATIM

Açıklamada, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve  finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç,  bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL  olan ve vadesine 7 gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para  swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, en son  hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10'unu geçemeyeceği, söz konusu  oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin  hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden  sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi  itibarıyla dikkate alınacağı ve mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade  aralığında işlem yapılmayacağı yönünde kararın 18 Aralık 2019'da alındığı  anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, benzer şekilde Kovid-19 salgınının yol açtığı finansal risk  artışının ve ekonomimize yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları  ve alınan tedbirleri desteklemek açısından yapılan değerlendirme sonucunda,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 12.04.2020 tarihli aynı kararı ile  bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde  gerçekleştirecekleri işlemler için söz konusu işlem tutarları toplamının,  bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının hiçbir takvim  gününde vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1'i, vadesine 30 gün kalan  işlemler için yüzde 2'yi, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde  10'u geçmemesine, her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan  vadeden önce bozulmak istenmesi veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda  kurumun yazılı onayının alınmasına, diğer hususların aynen uygulanmaya devam  edilmesine karar verilmiştir."
En Çok Okunan Haberler