BDDK`dan bankalarla ilgili yönetmelik taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca (BDDK) hazırlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

BDDK`dan bankalarla ilgili yönetmelik taslağı
25.12.2018 Salı 14:15

Güncelleme : 26.12.2018 Çarşamba 12:55

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık  hizmetleri hakkında usul ve esasları düzenlemeyen yönetmelik taslağı internet  sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik ile bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi  sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve  bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslarla  tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Dört kısımdan oluşan taslak, "Başlangıç Hükümleri", "Bilgi  Sistemlerine İlişkin Risk Yönetimi ve Kontrollerin Tesisi", "Elektronik  Bankacılık Hizmetleri", "Çeşitli ve Son Hükümler" başlıkları altında ele alındı.

Taslakta, bankaların mevcut faaliyet ve sistemlerini 1 Ocak 2020'ye  kadar yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi gerektiği belirtilirken, bu  yönetmeliğin uygulanmaya başlamasıyla "Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde  Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"in yürürlükten kaldırılacağı bildirildi.
 

En Çok Okunan Haberler