BDDK`dan iki yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca, bankaların özkaynaklarına ve sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin yönetmeliklerinde yer alan bazı maddelerin yürürlük tarihleri 1 Ocak 2022`ye ertelendi.

BDDK`dan iki yönetmelik değişikliği
24.12.2019 Salı 10:27

Güncelleme : 25.12.2019 Çarşamba 10:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine  ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre "İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı  alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmı katkı  sermaye hesabına dahil edilmez" hükmünün yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olarak  belirlendi. Bu tarih daha önceki yönetmelikte 1 Ocak 2020 olarak yer almıştı.

Ayrıca, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve  Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliğin "Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından  kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları  uyarınca değerlenmiş tutarlarının ayrılmış özel karşılıklar ve genel karşılıklar  düşüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise  söz konusu değerin alfa oranı ile çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı  kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır." maddesinin yürürlük tarihi de 1 Ocak  2020'den, 1 Ocak 2022'ye ertelendi.
En Çok Okunan Haberler