BOTAŞ pazarlık usulüyle ihaleye çıkabilecek

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ulusal menfaatin korunması, güvenlik ve gizlilik gerektiren mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerinde pazarlık usulüyle ihale yapabilecek.

BOTAŞ pazarlık usulüyle ihaleye çıkabilecek
13.05.2020 Çarşamba 10:41

Güncelleme : 13.05.2020 Çarşamba 15:59

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde  yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca  karar verilen, mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik  tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin  korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri  pazarlık usulüyle ihale edilecek.

Pazarlık usulüyle yapılacak ihalelere en az üç istekli davet  edilebilecek. Bu sayıda istekli bulunmaması halinde, ihale yetkilisinin onayıyla  tespit edilen sayıda istekliye davet mektubu gönderilebilecek.

BOTAŞ, söz konusu usul ve esaslar kapsamında belirlenen durumlarda,  ilan yapılmaksızın idari ve teknik şartlarla fiyat üzerinde görüşme yaparak  ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

İhale yapılmadan önce, BOTAŞ tarafından fiyat araştırması yapılarak  katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık bir maliyet belirlenecek ve bu  maliyet dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilecek. Söz konusu  maliyet, isteklilere veya ihale süreciyle resmi ilişkisi olmayan kişilere  açıklanmayacak.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ihale ekonomik açıdan en avantajlı  teklifi verende kalacak.

İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş  günü içinde, ihaleye katılan tüm isteklilere bildirilecek. İhale sonucunun  bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama  gerekçelerine de yer verilecek.
En Çok Okunan Haberler