Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu`nca, derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gidilerek, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonu`na bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik
11.10.2019 Cuma 10:56

Güncelleme : 14.10.2019 Pazartesi 07:15

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, derecelendirme çalışmalarında bağımsızlığın sağlanması ve çıkar çatışmalarından kaçınılmasını teminen, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, komite üyeleri ve uzmanlarının uyması gereken esaslarda değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi,  Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler bu esaslardan hariç tutuldu.

Bu kapsamda yeni madde şu şekilde belirlendi:

"Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip olan  tüzel kişi ortakları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye  Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt  fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşunun  ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelendirme komitesi üyeleri ve  derecelendirme uzmanları; derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka  derecelendirme kuruluşunda ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev  alamaz. Ticaretle uğraşamaz.

Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe  derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı  ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa  olsun görev alamaz. Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim  ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından  ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunamaz."

Değişiklikle ayrıca, derecelendirme kuruluşlarının, sermayelerinde  doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 10 veya daha fazla paya sahip tüzel kişi  ortakları ile bunların bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve  iştiraklerine derecelendirme hizmeti veremeyecek. Söz konusu kısıtlara Türkiye  Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki  işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler  tabi olmayacak.

BAĞIMSIZLIĞIN ORTADAN KALKMIŞ SAYILACAĞI DURUMLAR

Tebliğde ayrıca, bağımsızlığın ortadan kalkmış sayılacağı durumların belirtildiği maddelerde de düzenleme yapıldı.

Buna göre, ilgili durumlara yönelik Türkiye Varlık Fonu Yönetimi  Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye  Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

Böylece doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10'dan daha az paya sahip  olan tüzel kişi ortakları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye  Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt  fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere, derecelendirme  kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri,  derecelendirme uzmanları ile tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeleri ve  bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile  eşleri veya derecelendirme kuruluşları tarafından şu durumlarda bağımsızlık  ortadan kalkmış sayılacak:

"Derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya  müşteri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir  menfaat elde edildiğinin veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması.  Müşteriyle, müşterinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortaklarıyla ya da  müşterinin yönetim, denetim ve/veya sermaye bakımlarından doğrudan veya dolaylı  olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel  kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş olduğunun belirlenmiş olması. Müşteride  veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları ve müşterek  yönetime tabi teşebbüslerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket  müdürü veya yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan  başka sıfatlarla görev alınması.

Müşteri veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı  ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan  ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, müşteri ve  müşterinin hakim ortakları ile bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi  teşebbüsleri tarafından ihraç edilen veya garanti edilen sermaye piyasası  araçlarının alınıp satılması. Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ya da  değerleme faaliyeti kapsamında hizmet verilmiş olması."
En Çok Okunan Haberler