Dünya Bankası’ndan Türkiye`nin eğitim projesine destek

Dünya Bankası, Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan 143,8 milyon euro tutarındaki krediyi onayladı.

Dünya Bankası’ndan Türkiye`nin eğitim projesine destek
26.06.2020 Cuma 17:09

Güncelleme : 29.06.2020 Pazartesi 09:39

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası bugün  Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanan 143,8  milyon euro (160 milyon ABD doları eşdeğeri) tutarındaki krediyi onayladı.

Proje, Kovid-19 pandemisi sırasında ve sonrasında eğitim sisteminin  okul çağındaki çocuklara e-öğrenme olanaklarını eşit bir şekilde sunma  kapasitesini arttırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke  Direktörü Auguste Tano Kouame, kredinin onaylanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Kovid-19 acil durumu online eğitimin artık bir alternatif olmadığını,  bir gereklilik olduğunu kanıtlamıştır. Bu dönemde Türkiye’nin dijital eğitim  sisteminin kapsamını ve dayanıklılığını artırmasını desteklemekten büyük mutluluk  duyuyoruz. Proje aynı zamanda uzak bölgelerdeki çocuklar ve gençler, düşük  sosyoekonomik geçmişe sahip çocuklar, engelli çocuklar, mülteci veya anadili  Türkçe olmayan diğer çocuklar gibi kırılgan durumdaki çocukların ihtiyaçlarına  cevap vermeyi de amaçlıyor.”

Projenin Görev Ekibi Lideri Joel Reyes ise şu değerlendirmelerde  bulundu:

“Proje bir yandan uzun vadeli karma (sınıf ve online) eğitim  ihtiyaçlarını desteklemek ve gelecekte yaşanabilecek şoklar karşısında eğitim  hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak daha güçlü bir dijital eğitim sistemini  yaygınlaştırmak için bilgi teknolojisi ve eğitim altyapısını ve kurumsal  temelleri oluştururken aynı zamanda Kovid-19 acil durum müdahalelerini ve okula  dönüş faaliyetlerini desteklemektedir.

Son olarak, Türkiye’nin dijital eğitim sisteminin güçlendirilmesi,  platformun ve platform verilerinin aşırı iklim olaylarına, elektrik kesintilerine  dayanıklı hale getirilmesi, hatta kağıt kullanımının ve ulaşımın sınırlanması  yoluyla karbon emisyonlarının azaltılması gibi önemli çevresel ve afet riski  yönetimi ile ilgili ortak faydalar sağlayabilir.”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan projenin 3  bileşeni şöyle:

"(1) Acil Durum Bağlantı Olanakları ve Acil Durumlarda Eğitim için BT  Altyapısı. Bu bileşen MEB’in Kovid-19 salgınına karşı uygulamaya koyduğu önlemler  kapsamında ülkenin e-öğrenme platformunun (Eğitim Bilişim Ağı – EBA)  genişletilmesini finanse etmektedir. Bileşen aynı zamanda geleceğe yönelik bir  Yeni Dijital Eğitim Sisteminin (YDES) geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını da  desteklemektedir. (2) Güvenlik ve Kalite için Dijital İçerik. Bu bileşen,  Kovid-19 sebebiyle okulların kapalı olduğu dönemde, sınıf temelli eğitime  kademeli bir şekilde dönüş için uzaktan eğitim içeriğini desteklemek ve karma  eğitim ve öğrenmeyi (sınıf temelli ve online) güçlendirmek amacıyla yapılacak mal  ve hizmet alımlarını, danışmanlık hizmetlerini, eğitimleri ve küçük yenileme  işlerini finanse edecektir. (3) Eğitim Teknolojilerinin Dayanıklılığı için  Kurumsal Kapasite Oluşturma. Bu bileşen MEB’in güvenli ve eşitlikçi dijital  eğitim hizmetlerinin sürekli bir şekilde sunma kapasitesini ve proje  koordinasyon, yönetim, izleme ve değerlendirme kapasitesini güçlendirecektir."

RİSK AZALTMA FAALİYETLERİ DE BULUNUYOR

Proje Kovid-19 sebebiyle okulların kapanmasından kaynaklı öğrenme  kayıplarına karşı en kırılgan durumdaki öğrenciler için eşitlik müdahalelerini  içeriyor.

Proje kapsamında cinsiyete dayalı uzaktan eğitim ihtiyaçlarını ele  almaya yönelik faaliyetler ile risk azaltma faaliyetleri de bulunuyor ve izleme  göstergeleri cinsiyet bazında ayrıştırılıyor.

Ayrıca, online uzaktan eğitim platformunun haftalık kullanımını  neredeyse 12 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisine çıkaracak ve 900 binden fazla  öğretmene sertifikalı online eğitim sağlayacak.

Proje sonuna kadar, 100 bin online sınıf yoluyla 5 milyon öğrenci  eğitim bilişim platformunu aynı anda kullanabiliyor olacak. Kurulacak olan Eğitim  Teknolojileri Yenilikçilik Merkezi ilk ve orta öğretim öğrencileri, özel eğitim  ve karma öğrenme öğrencileri için 30 binden fazla yeni dijital eğitim  materyalinin geliştirilmesini, test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını  destekleyecek.

Proje, özellikle öğrenme ve beceri edinimi yoluyla insan sermayesinin  geliştirilmesine yönelik taahhütlerin yer aldığı Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke  İşbirliği Stratejisindeki (2018-23 MY) aşırı yoksulluğu sona erdirme ve  paylaşılan refahı arttırma misyonu olmak üzere, Dünya Bankası Grubu’nun stratejik  öncelikleri ile uyumlu bulunuyor.

Proje, ülkenin eğitim politikaları arasında, Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, MEB’in 2019-2023 Strateji Belgesi ve Onbirinci Kalkınma Planı ile de uyumlu.
En Çok Okunan Haberler