Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği yayınlandı

Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemlerinin mevzuat ve standartlara uygun yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu, can, mal, saha emniyeti sağlanarak tesislerin iletim ve dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını amaçlayan yönetmeliğe göre, kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa ait olacak.

Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği yayınlandı
19.02.2020 Çarşamba 12:03

Güncelleme : 19.02.2020 Çarşamba 14:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektrik Üretim ve Elektrik  Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemlerinin  ilgili  mevzuat ve standartlara uygunluğunu, can, mal, saha emniyeti sağlanarak  tesislerin iletim ve dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını amaçlayan  yönetmeliğe göre, kabul ve tutanak işlemleri yetkisi Bakanlığa ait olacak. Bu yetki, Bakanlıkça doğrudan ya da Bakanlığın yetkilendirdiği Proje Onay Birimi  (POB) tarafından kullanılabilecek.

Tesisler için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçlerinin  lisans/tesis sahibi tarafından süresi içinde tamamlanması zorunlu olacak.

Bu tesislerde, belgeli olmayan, standart dışı malzeme ve ekipman  kullanılamayacak. Kullanılan malzeme ve ekipmanlarda TSE belgesi şartı aranacak.  Standardı bulunmayan konularda, TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere  uygunluğunu ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bulunması  gerekecek.

KABUL HEYETİ

Kabul başvuruları, yetkili proje onay birimi tarafından 5 iş günü  içinde incelenecek ve kabul heyeti başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün  içinde tesiste hazır bulunacak.

Kabul heyeti ilgili proje onay birimi tarafından kendisini temsilen  bir mühendisin başkanlığında, POB mühendisi, sistem işletmecisi mühendisi,  lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendisle  ilgili POB'un talep etmesi halinde imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer  kamu kurum ve kuruluş mühendisiyle oluşturulacak.

10 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi santralleri  tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB tarafından kendisini temsilen bir  mühendisin başkanlığında, POB mühendisi ve tesis sahibi/yetkili temsilcisinden  oluşacak.

TESİSE GERİLİM UYGULANMASI

Proje onayı olmayan tesislere gerilim uygulanamayacak. Tesise gerilim  uygulanması sırasında ya da sonrasında can, mal ve saha emniyetini riske edici  bir hususun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilinceye kadar sistem  işletmecisi tarafından kesilecek.

Projesi, POB tarafından onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış  üniteler için kabul başvurusu yapılamayacak.

Ayrıca, tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imalatından,  yapımından ve işletmesinden doğabilecek her türlü olumsuz durumdan sırasıyla  lisans/tesis sahibi, yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumlu olacak.

Yönetmelik, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
En Çok Okunan Haberler