Esnafa kredi borcu ertelemesi Resmi Gazete`de

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası`nda kullandığı düşük faizli kredilerden doğan borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.

Esnafa kredi borcu ertelemesi Resmi Gazete`de
25.03.2020 Çarşamba 09:40

Güncelleme : 25.03.2020 Çarşamba 15:12

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan, yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin,  Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet  kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi  tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30  Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak kredi borçları vadesinde/taksit  vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay  süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

DÜŞÜK FAİZLİ YENİ KREDİ İMKANI

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde,  düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka  tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu  kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler  uygulanmayacak.

Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi  başlatılmayacak.

Erteleme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu  icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de  kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Bankanın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf  ve sanatkarlar için banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari  kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

Banka, ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap  devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını  projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na  iletecek.

Bankanın, ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi  sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı  tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bildirilen formatta iletmesini  müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilgili yıl bütçelerine bu  amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

En Çok Okunan Haberler