EÜAŞ`ın elektrik enerjisi ve kapasite satışı yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisi veya kapasitesinin bir kısmı, organize toptan elektrik piyasalarına arz edilecek.

EÜAŞ`ın elektrik enerjisi ve kapasite satışı yönetmeliğinde değişiklik
14.07.2020 Salı 09:35

Güncelleme : 14.07.2020 Salı 12:49

EÜAŞ Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak  yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetim kurulu onayıyla belirlenecek usuller ve ilgili  mevzuat hükümleri çerçevesinde, portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisinin  veya kapasitesinin bir kısmı, organize toptan elektrik piyasalarına arz edilecek.

Portföy dahilinde, yönetim kurulunca belirlenecek miktar ve  koşullardaki elektrik enerjisi, ilgili kanunun hükümleri çerçevesinde ikili  anlaşmalar ile toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli  tedarik şirketlerine satılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, ilgili kurum veya  kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleriyle ilgili,  EÜAŞ'a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve yönetim kurulunca uygun  görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere  ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik  kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilecek.

Ayrıca, iletim sistemi kayıpları için ikili anlaşmalar ile   Türkiye  Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve kanunda tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında  ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılabilecek.

Yönetim kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi veya  kapasitesinin ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ve görevli tedarik  şirketlerine satışı özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

EÜAŞ'ın portföyünde yer alan elektrik enerjisinin ihalesiz satışı  çerçevesinde, EÜAŞ, satıcı taraf olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma  Yönetmeliğinde düzenlenen uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerine ilişkin  kurallara uygun şekilde piyasa işletmecisine bildirim yapacak.

EÜAŞ'a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve yönetim kurulunca  uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kurum tüzel kişiliği bünyesinde  yer alan serbest tüketicilere ihalesiz elektrik enerjisi satışı çerçevesinde,  EÜAŞ, serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirecek

İHALELİ SATIŞ

Yönetim kurulunun onayıyla belirlenen miktarda elektrik enerjisi veya  kapasite satışı için EÜAŞ, ihaleler düzenleyebilecek. Teknik şartnamede başka bir  koşul belirtilmediği takdirde, ihalelerde istekli tarafından verilebilecek  minimum teklifi tanımlamak için satışa esas elektrik enerjisinin portföy  ağırlıklı maliyet ortalamasından düşük olmamak üzere uygun gelir beklentisi  oluşturacak şekilde rezerv fiyat veya ihale modeline bağlı olmak üzere rezerv  fiyatı koruyacak diğer limitler belirlenecek.

Yönetim kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi veya  kapasite satışı için EÜAŞ fiyat-miktar/kapasite ihaleleri düzenleyebilecek.  Elektrik enerjisi satışı için de EÜAŞ ilgili satış dönemine esas piyasa takas  fiyatına endeksli ihaleler düzenleyebilecek. Kapasite satışı için ise EÜAŞ,  TEİAŞ'ın açacağı kapasite ihalelerine de katılabilecek.

Ayrıca, elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin  uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında yönetim kuruluna teknik  analizler sağlamak üzere kurul onayıyla teknik komite kurulacak.
En Çok Okunan Haberler