Finansal istikrara `tasarruflu` destek

Türkiye`de finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak adımlar atılması planlanıyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılması, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi`nin sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilmesi, yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına "Dövizli BES" uygulamasının getirilmesi gibi adımlar finansal istikrara katkı sağlayacak.

Finansal istikrara `tasarruflu` destek
01.10.2019 Salı 11:38

Güncelleme : 02.10.2019 Çarşamba 10:43

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak'ın açıkladığı 2020-2022 YEP dönemi boyunca, finansal istikrarın güçlendirilmesi, dolarizasyonun azaltılması, tasarrufların artırılması ve dış  finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların azaltılması, finansal  piyasalarda bilgi boşluklarını dolduracak yapısal reformlarla kaynak dağılımı ve  fiyatlama etkinliğinin artırılması, finansal sistemin sermaye piyasası bacağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında dolarizasyonun azaltılması amacıyla fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamanın yanında dövize alternatif olabilecek Türk lirası bazlı finansal ürünler geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

Bankacılık sektörünün daha verimli çalışması amacıyla finansal dar  boğaz yaşayan ancak mali sektöre olan borçlarının yeniden yapılandırılması  neticesinde istihdama katkı sunması ve katma değer üretmesi mümkün görünen  firmaların borçları temmuz ayında yayımlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Kanunu  çerçevesinde yapılandırılacak. Yapılandırma neticesinde borçlarını geri ödeme  kabiliyeti kazanamayacağı öngörülen firmalar finansal yeniden yapılandırma  kapsamı dışında bırakılacak, kaynakların daha verimli alanlara aktarılması  sağlanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Gelecek 3 yılda alınacak en önemli tedbirlerden biri de tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturacak adımlar atmak olacak.

Bu kapsamda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların  mutabakatıyla hayata geçirilecek.

Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal  derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk  vatandaşlarına "Dövizli BES" uygulaması getirilecek.

Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım  Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak.

Vatandaşın Kumbara Hesabı uygulaması ile her doğan çocuğa bir banka  veya katılım finans şirketi hesabı açılacak. Böylece finansal sisteme katılım ve  tasarruf erken yaşta teşvik edilecek.

Kurulan Türk Reasürans AŞ ile reel sektörün sigorta teminatı bulmakta  zorlandığı alanlarda Türkiye Reasürans Havuzu devreye girecek, uygun fiyatla  sigortaya erişim sağlanacak. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  kurulacak.

HİSSELER GRUPLANDIRILACAK

Sermaye piyasasının gelişmesi için gerekli mevzuat ve kurumsal altyapı  çalışmaları sürdürülecek, Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasalarının  etkinliğini güçlendirici değişiklikler yapılacak.

Kitle fonlaması uygulamasıyla yatırımcılar için alternatif bir yatırım  kanalı, girişimciler için de yeni bir finansman kanalı oluşturulacak.

Hisse senedi piyasasında hisselerin gruplandırılarak yatırımcının  kolay seçiminin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Sermaye piyasalarında pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak adımlar  atılacak. Türk lirası gecelik referans faiz oranına dayalı krediler ve tahvil  ihraçları yaygınlaştırılacak. Böylece her iki tarafı da Türk lirası olan faiz  takası anlaşmalarının altyapısı oluşturularak bankaların orta ve uzun vadeli Türk  lirası faiz risklerini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmelerine olanak  sağlanacak.

Uluslararası yatırımcılara Borsa İstanbul'da omnibus hesaplar  üzerinden işlem yapma imkanı tanınacak, Borsa İstanbul bünyesinde döviz piyasası  kurulacak ve dolarizasyonun azaltılmasına yönelik ilave tedbirler alınacak.

ÖDEME SİSTEMLERİNİN DENETİMİ MERKEZ BANKASI'NA BAĞLANACAK

Bankalar eliyle reel sektörde finansal ve kurumsal yönetim kalitesinin  yükseltilmesine yönelik tedbirler getirilecek.

Katılım finans şirketlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni iş  modeli/pencere sistemi uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ödeme sistemlerinin gözetim ve denetimi Merkez Bankasına bağlanacak ve  bu sistemlerin etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemeler hayata  geçirilecek.

Türkiye'de finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına  yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak, bu alanda  yapılan çalışmalar tek elden koordineli bir şekilde yürütülecek.

Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" kurulacak.
En Çok Okunan Haberler