Gelir İdaresi`nden mükelleflere elektronik tebligat çağrısı

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) birlikte elektronik uygulamaların kullanımı artarken Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da mükelleflerin gönüllü olarak elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasına geçmesini önerdi.

Gelir İdaresi`nden mükelleflere elektronik tebligat çağrısı
12.05.2020 Salı 11:37

Güncelleme : 12.05.2020 Salı 17:35

GİB tarafından uygulanan e-Tebligat, ilgili kamu kurumunca düzenlenen  belgelerin mükelleflere posta yerine elektronik adresleri üzerinden ulaştırılması  anlamına geliyor. e-Tebligat,  fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu  doğuruyor.

Başkanlık, Kovid-19 sürecinde e-Tebligat Sistemi'nin kullanımının  yaygınlaşmasını sağlamak üzere mükelleflere yönelik bir broşür hazırladı.

Sistemi, kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki  kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların kullanması zorunlu  tutulurken, Başkanlık, zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel  kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat  yapılmasını talep eden gerçek kişilerin sisteme gönüllü  başvurması çağrısında  bulundu.

Buna göre, sadece sahip olduğu araç nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi  mükellefi olan bir vatandaş, sistemi kullanmak zorunda değil. Ancak kendisine  kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı ve  zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat’a dahil olma  imkanı bulunuyor.  İsteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep  eden gerçek kişiler İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden  elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Başvuru bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi  e-Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren  noterden verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da  yapılabiliyor.

Elektronik tebligat gönderimine ilişkin bilgilendirme amacıyla,  mükelleflerin e-Tebligat başvurusu sırasında veya daha sonra beyan ettikleri cep  telefon numaralarına SMS ve e-posta adreslerine mesaj da iletiliyor. Ancak  mükellefin bu bilgilendirme mesajlarını beklemeden elektronik tebligat adresini  takip etmesi önem taşıyor.

5. GÜNÜN SONUNDA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK

Mükellefler İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasında yer alan  "e-Tebligatlarım" bölümünden kendilerine tebliğ edilen belgeyi  görüntüleyebilecek, tebliğ tarihini öğrenebilecek ve belgenin çıktısını  alabilecek.

e-Tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki  adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve  ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.   
En Çok Okunan Haberler