GİB ihracatçılara corona nedeniyle kolaylık sağladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı.

GİB ihracatçılara corona nedeniyle kolaylık sağladı
01.04.2020 Çarşamba 10:46

Güncelleme : 01.04.2020 Çarşamba 16:08

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'na göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine  teslim edilen mallara ait KDV'nin, ihracatçılar tarafından ödenmediği,  mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyanı yapılan  bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunduğu  anımsatıldı.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ayın  başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin  terkin edildiğine dikkat çekilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay  içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten  itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre  verilebilmektedir. Buna göre, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden  ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran  2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek  süre için vergi dairesine başvuru yapılmadan bu sürenin mücbir sebep kapsamında 3  ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulundu. İhracat süresi, belirtilen  süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre  talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de  aynı kapsamda değerlendirilecek."

Duyuruda, daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri  nedeniyle 3 aydan kısa ek süre almış mükellefler için alınmış ek sürenin dolduğu  tarihin, belirlenen tarihlere rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave  bir başvuruya gerek olmadan 3 aya tamamlanacağı kaydedildi.

En Çok Okunan Haberler