Hazine ve Maliye Bakanlığı`ndan girişim dünyasına dev destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Tech-Investr Programı kapsamında) Bakanlığın uygun göreceği fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır" denildi. Bakanlık başvuruların 14 Ocak`ta başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı`ndan girişim dünyasına dev destek
11.01.2019 Cuma 12:45

Güncelleme : 14.01.2019 Pazartesi 07:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tech-Investr Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımıyla ilgili olarak, "Bakanlığın uygun göreceği fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde azami 400 milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ayrıntıları şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 5/12/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi değiştirilerek girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Ayrıca, 9/4/2018 tarihli ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar” 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonlarına (Fon/Fonlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda yer alan çerçevede kaynak taahhüdünde bulunulacaktır.

Bakanlığın uygun göreceği Fonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde azami 400 Milyon TL kaynak taahhüt etmesi planlanmaktadır. Bakanlık, bu tutarı arttırabilir.

Bakanlığın protokol imzaladığı Fonlar, protokol tarihinden itibaren en geç 1 tam yıl içerisinde kurulmak ve taahhütlerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde imzalanan protokol iptal edilmiş sayılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarılacak Fonlar, TÜBİTAK tarafından 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı çerçevesinde şartlı destek kararı verilen kuruluşlara yatırımcı/ortak olmayı tercih eden Fonlar olmalıdır.

Portföy yöneticisinin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olması veya bu nitelikleri haiz en az bir kişinin olduğu bir yönetim ekibine sürekli olarak sahip olması gerekir:

a) Portföy yöneticisi olarak en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış olması veya yatırım kararı almış olması,

b) Yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son 10 yıl içinde kâr ederek çıkış yapmış olması.

Fonlar, KOBİ ölçeğindeki 1 girişim şirketlerine yatırım yapacaktır.

Yatırım yapılacak şirketlerin faaliyet alanı, TÜBİTAK’ın Fonlara taahhüdü kapsamında Ar-Ge ve inovasyon odaklı olmalıdır. Bakanlığımız taahhüdünün erken aşama yenilikçi ve teknoloji odaklı girişim şirketlerine kaynak aktarımında kullanılması öngörülmektedir.

Başvurular TL, Dolar ve Avro cinsinden yapılabilir.

Fon başvuruları Ek-1 Bilgi Formunda yer alan bilgiler ile Bakanlık tarafından istenecek diğer bilgiler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Fonun tabi olacağı kurallar ile uygulamaya ilişkin hususlar Bakanlık ile Fon arasında imzalanan protokolle belirlenecektir.

Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na www.hmb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru, belirtilen başvuru tarihleri arasında portföy yöneticisi tarafından Bakanlığa yapılır. Gerekli başvuru belgeleri, üzerinde 'gizli' ibaresi bulunan kapalı bir zarf ile doğrudan ya da posta yolu ile aşağıdaki adrese gönderilecektir.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 14 Ocak 2019
Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2019"

En Çok Okunan Haberler