Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın yurt dışı teşkilatı etkin olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın yurt dışı teşkilatı, döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütülmesi, uluslararası mali kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi etkin görevler üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın yurt dışı teşkilatı etkin olacak
04.04.2020 Cumartesi 10:45

Güncelleme : 06.04.2020 Pazartesi 11:13

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı teşkilatı, Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip edecek, resmi veya özel kurumlarla temas, müzakere edecek ve sonuçları bakanlığa raporlayacak. İkili veya çok taraflı anlaşmalarla ilgili ön hazırlıkları yapacak, akit, kefalet ve garanti işlemlerini  yürütecek.

Yurt dışı teşkilatı çalışanları, görevli bulundukları dış  temsilciliklerde gerçekleştirilecek karma ekonomik komisyon, yüksek düzeyli stratejik iş birliği çalışmalarına iştirak edecek, toplantılarda ele alınan  ekonomik konuların takibini yapacak.

İkili ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye  ekonomisine ilişkin bilgilendirme organizasyonları düzenleyecek, döviz kazandırıcı ekonomi diplomasisi faaliyetleri yürütecek.

Teşkilat, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının mali konularda  problemlerinin çözümünde yardımcı olacak.

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Bakanlığın yurt dışı teşkilatı, uluslararası mali kuruluşlarla  bölgesel çok taraflı kalkınma bankaları, yabancı ülkelerin resmi ve özel fonları,  ihracat kredi kuruluşlarıyla yatırım ve finansman kurumları, para otoriteleri ve  diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Teşkilat çalışanları, görev yaptıkları dış temsilciliklerin ilişkili  olduğu uluslararası kuruluşlarla Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi  amacıyla proje, program girişimlerinde bulunacak, mutabakat zaptı, anlaşma  imzalayacak.

Öğrenim görmek üzere bulundukları ülkeye gelen Bakanlık personeline  sağlık ve eğitim giderleriyle maaş ödemelerine aracılık edecek, gerekli rehberlik  ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği ve ataşeliği için yurt dışı  teşkilatına 82 kadro ihdas edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir Cumhurbaşkanı  Kararı ile de Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin  esaslarda değişikliğe gidildi.

Buna göre, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, bankanın ilgili olduğu bakanın başkanlığında, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısından oluşacak. Bankanın yönetim kurulu  başkanı, başkan vekili ve genel müdürü kurulun tabii üyesi olacak.

 
En Çok Okunan Haberler