Kamu taşınmazlarının turizmde kullanım bedeli TÜFE`ye göre belirlenecek

Turizm yatırımlarına tahsis edilen kamu taşınmazlarının kullanım bedelinin hesaplanması Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre yapılacak.

Kamu taşınmazlarının turizmde kullanım bedeli TÜFE`ye göre belirlenecek
26.02.2019 Salı 10:42

Güncelleme : 26.02.2019 Salı 16:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm  Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kesin tahsisi yapılan taşınmazların ilk yıldan sonraki  müteakip yıllar için kullanım bedellerinin hesaplanmasında, Türkiye İstatistik  Kurumunca yayımlanan TÜFE oranı dikkate alınacak.

Eski yönetmelikte hesaplamalar için Türkiye İstatistik Kurumunca  açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen artış oranı  kullanılıyordu.

MEVCUT SÖZLEŞMELERDEKİ BEDEL ARTIŞI

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, değişikliğin yürürlüğe  girdiği tarihten önce adına kesin tahsis yapılan yatırımcı veya işletmecilerin  müteakip yıllar için kullanım bedelleri sözleşmeleri yenilenmeyecek. Bedeller, bu  yönetmeliğin 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda  artırılarak tespit ve tahsil edilecek. 1 Ağustos 2018'den itibaren güncellenerek  tespit edilen cari yıl kullanım bedellerinin 1 Ocak 2019'a kadar olan döneme  isabet eden kısmı, mevcut sözleşme hükümlerine göre, bu tarihten sonraki döneme  isabet eden kısmı ise yönetmeliğin 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendine göre hesaplanacak. Fazlaya ilişkin tutar söz konusu olursa sözleşmeden  doğan veya doğacak diğer ödemelerden mahsup edilecek.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlendi.

En Çok Okunan Haberler