LNG gümrük işlemlerinde düzenleme

Sıvılaştırılmış doğal gazın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlendi.

LNG gümrük işlemlerinde düzenleme
18.05.2019 Cumartesi 10:34

Güncelleme : 20.05.2019 Pazartesi 10:39

Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle deniz yoluyla sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar  düzenlendi.

Buna göre, LNG'nin serbest dolaşıma giriş beyannamesi ilgili kanunda  belirtilen süreler içinde eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil  edilecek. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescillenen ürüne ilişkin fatura  veya diğer belgelerin, en geç tescilin yapıldığı ayı takip eden ayın 26'ncı  gününe  kadar gümrük idaresine ibrazının gerçekleştirilmesi gerekecek.

LNG'nin serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, Ege Gümrük  ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Batı Marmara  Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Doğu  Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İskenderun Gümrük  Müdürlüğü'nde yapılacak.

Söz konusu ürünün ithalinin gerektirdiği altyapının kurulması halinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce diğer gümrük idareleri de  yetkilendirilebilecek.

En Çok Okunan Haberler