Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75`ten yüzde 9,75`e çekti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
17.03.2020 Salı 13:56

Güncelleme : 18.03.2020 Çarşamba 10:21

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, corona virüs salgınına ilişkin gelişmelerin küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının  genişleyici yönde koordineli adımlar atmakta olduğu ifade edildi.

Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği vurgulanan duyuruda, corona virüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme  kaydedildiği belirtildi.

Duyuruda, enflasyonda hızlı bir düşüş sağlandığı, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlendiği aktarıldı.

Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin güç kazandığının altı çizilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış; bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiştir. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar, Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini artırmıştır. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük  önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır."

"YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ÜZERİNDEKİ AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI"

Duyuruda, enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği belirtildi.

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ayrıca, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yıl  sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş, ana  eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam  edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş iş günü içinde yayımlanacağı kaydedildi.

TCMB CORONA VİRÜSÜN OLASI EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİNE KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, corona virüs (Kovid-19)  salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla bankaların Türk lirası ve  yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin  artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara  hedefli ilave likidite imkanları tanınmasına, reeskont kredi düzenlemeleriyle  ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik tebdirler alındığı belirtildi.

TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar  çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı bildirilen  açıklamada, 2020 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel  politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan  günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite  sağlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya  tamamının, mevcut durumda 1 hafta vadeli repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar  tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile  Bankalararası Para Piyasası'nda depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan  tanınacağı belirtildi.

Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı  bankalara Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde tanınan likidite imkanına  ilişkin limitlerin artırıldığı aktarılan açıklamada, halihazırda 1, 3 ve 6 ay  vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD doları karşılığı swap  ihalelerine devam edileceği, söz konusu ihalelerin euro ve altın karşılığı da  düzenlenebileceği bildirildi.

YP ZORUNLU KARŞILIKLAR İNDİRİLDİ

Merkez Bankası açıklamasında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel  kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para (YP) zorunlu  karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz  puan indirileceği belirtildi.

Alınan bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara  yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin  beklendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu değişikliğin, tesisi 20 Mart 2020'de  başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli  olacağı bildirildi.

BANKALARA İLAVE LİKİDİTE İMKANI

Açıklamada, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen  bankalara hedefli ilave likidite imkanlarının tanındığı belirtildi.

Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon  tutarının reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla  ilişkilendirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu imkanların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının  yüzde 25'i ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, 91 gün vadeye kadar  repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale  faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle  Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu ihalelerde kazanılan tekliflerin  tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar  altında Bankalararası Para Piyasası'nda depo işlemi olarak da  sonuçlandırılabilecektir. Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı  Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecektir. Söz konusu swap ihaleleriyle ilgili  bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının  100 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı  Türk lirası likidite sağlanacaktır. Söz konusu imkanlara dair limitler konusunda  bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

REESKONT KREDİLERİ ÖNLEMLERİ

Merkez Bankası açıklamasında, küresel ekonomik belirsizlikler ile  uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası  etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler  reeskont kredilerine yönelik önlemler alındığı belirtildi.

18 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi gelecek reeskont  kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındığı bildirilen  açıklamada, firmaların, kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak  herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha  uzun vadede bir senetle değiştirerek bu imkandan yararlanabilecekleri ifade  edildi.

Açıklamada, bu suretle toplam 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebileceği vurgulandı.

Halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart  2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek  taahhüt kapama süresi verildiği, böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresinin  24 aydan 36 aya çıkartıldığı belirtilen açıklamada, "Mevcut reeskont kredisi  azami vadeleri, 20 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli  kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720  güne çıkartılmıştır." denildi.


 
En Çok Okunan Haberler