Merkez Bankası ilave tedbirler açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, corona virüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine, bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına, mal ve hizmet ihracatçısı firmaların geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave tedbirler aldı.

Merkez Bankası ilave tedbirler açıkladı
31.03.2020 Salı 13:05

Güncelleme : 01.04.2020 Çarşamba 09:11

TCMB'nin corona virüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan ilave tedbirlere ilişkin açıklaması, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, corona virüs salgınının küresel çapta yarattığı  belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirlerin 17 Mart'ta kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Aynı amaç doğrultusunda Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası  likiditesinin desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasının  güçlendirilmesine, bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde  esnekliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının  sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet ihracatçısı firmaların  KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave tedbirler  alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı Para ve Kur Politikası metninde belirlenmiş limitler  çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım  işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebilecek ve gerektiğinde söz  konusu limitler piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir. Bu işlemlerle  piyasa derinliğinin artırılması, varlık fiyatlamalarının sağlıklı gerçekleşmesi  ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması yoluyla parasal aktarım  mekanizmasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Geçici bir süre için  piyasa yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri  TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dahilinde TCMB'ye satma veya  Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ çerçevesinde tanınan likidite imkanını  belirli oranlar dahilinde artırma olanakları sağlanacaktır. Böylelikle İşsizlik  Sigorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri  sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu  DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında  değerlendirilecektir. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgilendirme ve kriterler  ilgili taraflara ayrıca yapılacaktır."

6 AY VADELİ DÖVİZ KARŞILIĞI TÜRK LİRASI SWAP İHALELERİ DÜZENLENECEK

Açıklamada, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz  işlemleri çerçevesinde varlığa dayalı menkul kıymet ile ipotek teminatlı menkul  kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Söz konusu kıymetlerin teminata kabul edilmesinin, benzer nitelikteki  ihraçların likiditesinin artmasına ve sermaye piyasalarının derinleşmesine  katkıda bulunacağı, ayrıca bankalara TL ve döviz piyasa likidite yönetimlerinde  sağlanan esnekliği artıracağı vurgulanan açıklamada, teminata kabul edilecek  kıymetlere dair kriterler ve söz konusu imkana dair limitler konusunda bankalara  ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla  yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkanlarında limitlerin artırılacağı  ifade edilerek, "Bu kapsamda sağlanan 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli  döviz karşılığı Türk lirası swap hedefli likidite imkanlarına ek olarak 6 ay  vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri düzenlenecek olup, bu vadedeki  ihalelerle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo  ihale faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden dolar, euro veya  altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır." denildi.

MAL VE HİZMET İHRACATÇISI FİRMALARIN FİNANSMANA ERİŞİMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların  finansmana erişimlerini  kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla TL cinsi ihracat ve  döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verildiği  aktarılan açıklamada, söz konusu kredi esaslarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Krediler için toplam 60 milyar lira limit belirlenmiştir. Bu limitin  20 milyar lirası Türk Eximbank, 30 milyar lirası kamu bankaları, 10 milyar lirası  ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir.  Eximbank dışındaki bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilerin asgari yüzde  70'i KOBİ'lere tahsis edilecektir. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ'ler  için 25 milyon lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon lirası olarak  belirlenmiştir. Kredi imkanından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen  firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve  uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecektir. Kredilere  TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz  puan altında faiz oranı uygulanacaktır. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150  baz puan olabilecektir. Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz  kazandırıcı hizmet  taahhüdü ile 1 Mart 2020'deki istihdam düzeyinin kredi vadesi  süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacaktır."
En Çok Okunan Haberler