Merkezi Takas Yönetmeliği`nde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu`nca İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği`nde değişikliğe gidildi.

Merkezi Takas Yönetmeliği`nde değişiklik
19.10.2019 Cumartesi 10:33

Güncelleme : 21.10.2019 Pazartesi 09:33

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 31'inci maddesine "Ödünç Pay Piyasası’nda (ÖPP), temerrüde konu sözleşmenin komisyon oranının veya temerrüde  düşülen tarihte temerrüde konu kıymetin ÖPP'de gerçekleşen sözleşmelerinin  ağırlıklı ortalama komisyon oranının ikinci fıkrada belirtilmiş olan temerrüt  faiz oranından yüksek olması halinde bu üç oran içinden en yüksek olan esas alınarak hesaplanan temerrüt faizi uygulanır.” ibaresi üçüncü fıkra olarak  eklendi.

Yeni eklenen fıkra dolayısıyla, mevcut 3. fıkra teselsül ettirilmiş haliyle 4. fıkra olarak Yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Takasbank, hizmet sunduğu her piyasa için temerrüde düşülen yükümlülüklerin yerine getirilme saatine bağlı olarak farklı zaman dilimleri için  farklı faiz oranları belirleyebileceği gibi hesaplanan faizin tahakkuku için alt ve üst sınırlar da getirebilir. Alt ve üst sınırlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, bu oranı  geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenir. Aynı gün içerisinde yerine getirilmeyen yükümlülüklerde üst sınır uygulanmaz.”

Hükümlerini Takasbank Yönetim Kurulu'nun yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.
En Çok Okunan Haberler