Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka veya kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure (internet ortamında banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde ek güvenlik tedbirlerini getiren, kartlı sistem kuruluşları tarafından onaylı protokol) uygulamasını kullanacak.

Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme
09.05.2020 Cumartesi 11:01

Güncelleme : 11.05.2020 Pazartesi 10:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, "Sigortacılık Kapsamında  Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile  Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, sigortacılık faaliyeti ve bu kapsama girmeyen işlerin  sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların  karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmelerinin yanında asli işi  sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte  sağlayabilecekleri sigortalara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Mesafeli akdedilen sözleşmelerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili  maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam edecek. Kanuna uygun olmak  kaydıyla kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk,  CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden  kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla poliçe  verilebilecek.

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka veya kredi  kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure uygulamasını kullanacak. Tarafların  karşı karşıya gelerek kurduğu sözleşmelerde banka kartı veya kredi kartının ilk 6  ve son 4 rakamı ile sanal pos üzerinden güvenli ödeme yapılabilecek.

MAL VE HİZMET SATIŞIYLA BAĞLANTILI SİGORTALAR

Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler, satılan mal veya  sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla malın kırılması, kaybı, çalınması,  arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi, sağlanan sigorta teminatının  basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, sağlanan teminatın sorumluluk  sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması, sigortaya  ilişkin yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) her yıl sonunda bir  önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak artırılmak üzere 3 bin  lirayı geçmemesi, yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi gibi  şartlarla sigorta hizmeti sunabilecek.

Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün  gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi  elektronik işlem cihazlarıyla sigorta satışı mümkün olacak.

Zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden  satış yapılmasında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Devlet Destekli Tarım  Sigortaları ile ilgili kiosk uygulaması konusunda Tarım Sigortaları Havuzu  yetkili kılınacak.

Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik  şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan  yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik  şirketinin unvanı belirtilmeden bağlantı (link) verilemeyecek.

En Çok Okunan Haberler