Reel Kesim Güven Endeksi geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi, martta bir önceki aya göre 7,2 puan azalarak 99,7 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
25.03.2020 Çarşamba 11:05

Güncelleme : 25.03.2020 Çarşamba 16:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre RKGE, martta bir önceki aya göre 7,2 puan gerileyerek 106,9 seviyesinden 99,7'ye düştü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış  yönünde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam  istihdam miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 8,1 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti. 

GELECEK 3 AYDA ÜRETİM HACMİNDE AZALIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat  sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir, azalış  bildirenler lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış  bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin  mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir  zayıfladı.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış bekleyenler lehine dönerken, gelecek 3 aydaki  istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 13,2'YE YÜKSELDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyir ise güçlendi.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı. Gelecek 12  aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,1 puan  artarak yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,8'e, aynı kaldığını  belirtenlerin oranı ise yüzde 70,3'e gerilerken, daha kötümser olduğunu  belirtenlerin oranı yüzde 20,9'a yükseldi.

En Çok Okunan Haberler