Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi
27.01.2020 Pazartesi 10:45

Güncelleme : 28.01.2020 Salı 12:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre,  RKGE, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 103,6 seviyesinden 104,1'e  yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı,  toplam istihdam sayısı beklentileri ile genel gidişat değerlendirmeleri endeksi  artış yönünde etkiledi.

Öte yandan sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki ve mevcut  toplam sipariş miktarı ile mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmelerin  endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE-MA) ise  ocakta bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 106,4 puana indi.

GELECEK ÜÇ AYDA ÜRETİM HACMİNDE ARTIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Son üç aya yönelik değerlendirmeler kapsamında ocakta üretim hacminde  artış bildirenler lehine olan seyir, geçen yılın aralık ayına göre zayıfladı. İç  piyasa sipariş miktarı ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine  olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul  mal stoklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki  değerlendirmeler güçlenerek devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, ocakta üretim  hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü  beklentiler güçlendi.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış  bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda istihdamda artış  bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek sürdü.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 13,3'E GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  lehine olan seyir güçlendi. Bu göstergede gelecek üç ayda artış yaşanacağını  bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış  beklentileri güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat  Endeksi (ÜFE) beklentisi ocakta bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,3  seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, ankete katılan 1784 iş yerinin yüzde 48,7'si üretimlerini  kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 20,8'i ise talep  yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Talep  yetersizliğini sırasıyla mali imkansızlıklar, ham madde ve ekipman ile iş gücü  yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç ayda yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin bir önceki  dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü.  Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne  ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.

Ocakta bir önceki aya kıyasla, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel  gidişat konusunda daha iyimser olanların oranı yüzde 16,8'e, aynı kaldığını  belirtenlerin oranı yüzde 74,9'a yükselirken, daha kötümser olduğunu  bildirenlerin oranı yüzde 8,3'e geriledi.


En Çok Okunan Haberler