S&P 14 ülkenin kredi notunu gözden geçirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s (S&P), petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ülkelere etkilerini değerlendirerek, Angola, Nijerya, Umman, Meksika, Kuveyt`in kredi notunu düşürdü, Bahreyn ve Kolombiya`nın kredi not görünümünde ise aşağı yönlü revizyona gitti.

S&P 14 ülkenin kredi notunu gözden geçirdi
27.03.2020 Cuma 11:55

Güncelleme : 28.03.2020 Cumartesi 10:19

S&P'nin Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Katar, Irak, Bahreyn, Kolombiya, Angola, Nijerya, Umman, Meksika ve Kuveyt'e  ilişkin not değerlendirmelerini içeren açıklamaları, kuruluşun resmi internet  sitesinde yayımlandı.

Angola'nın kredi notunu "B-"den "CCC "ya düşüren S&P, notun görünümünü  de "durağan" olarak belirledi. Söz konusu karara gerekçe olarak, son zamanlarda  petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin ülkenin dış ve mali açıkları ile artan  finansman baskılarını vurguladığı belirtildi.

S&P, Nijerya'nın da kredi notunu "B"den "B-"ye indirirken, notun  görünümünü "durağan" olarak belirledi. Not indiriminin ana tetikleyicisinin düşük  petrol fiyatları olduğu belirtilen açıklamada, "Düşük petrol fiyatları  Nijerya'nın dış ve mali pozisyonlarına yakın vadede zarar verecek. Hükümetin  politika tepkilerinin petrol gelirlerindeki düşüşü hafifletmek için yeterli  olması beklenmiyor ve döviz rezerv seviyelerinin baskı altında olması muhtemel."  denildi.

Umman'ın kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşüren ve not görünümünü ise  "negatif" olarak belirleyen S&P,  açıklamasında, "Petrol fiyatlarındaki sert  düşüş Umman'ın mali ve dış baskılarını artıracak. Bu da 2014-2015 petrol şoku  döneminden daha zayıf tamponlara sahip olan hükümetin kamu dengesinde hızlı  bozulmaya yol açacak." ifadelerine yer verdi.

S&P, corona virüsün yayılmasının ve petrol fiyatlarındaki düşüşün  ülkenin halen sıkıntılı olan ekonomik görünümüne zarar vereceğini belirterek,  Meksika'nın kredi notunu, "A-"den "BBB"ye indirdi, not görünümünü ise "negatif"te  bıraktı.

Kuveyt'in kredi notunu "AA"dan "AA-"ye indiren ve notun görünümünü  "durağan" olarak belirleyen S&P, açıklamasında, ülkenin hidrokarbon ihracatına  yüksek bağımlılığı göz önüne alındığında, 2020-2021 yıllarındaki önemli ölçüde  düşük petrol fiyatlarının Kuveyt için olumsuz ekonomik ve mali sonuçları  olacağını vurguladı.

BAHREYN VE KOLOMBİYA'NIN NOT GÖRÜNÜMÜ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

S&P, Bahreyn'in kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a  çevirirken, kredi notunu ise "B " olarak teyid etti. Söz konusu karara gerekçe  olarak Bahreyn'in enerji dışı gelirlerini artırma çabalarına rağmen, gelirlerinin  petrole bağlı olmaya devam ettiği gösterilirken, petrol fiyatlarındaki yükselişle  ülkenin cari açığının artacağını, bunun da dış kırılganlıkları yükselteceği  bildirildi.

Kolombiya'nın not görünümünü de "durağan"dan "negatif"e çeviren S&P,  kredi notunu "BBB-" olarak teyid etti. Açıklamada, son dönemde petrol  fiyatlarındaki düşüş ve corona virüsün olumsuz etkisi nedeniyle Kolombiya'nın dış  profilinin daha düşük ihracat kazançları ve daha geniş bir cari açık ile  zayıfladığı, ülkenin ekonomik büyüme beklentileriyle ilgili endişelerin arttığı  ifade edildi.

7 ÜLKEYE NOT TEYİDİ

S&P, Suudi Arabistan'ın uzun dönem kredi notunun "A-" seviyesinde  teyid ederken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Konuya ilişkin  açıklamada, "Suudi Arabistan'ın hem mali hem de dış dengeler üzerindeki güçlü net  varlık konumuna ilişkin tahminimiz önemli bir derecelendirme desteği olmaya devam  ediyor, ancak uzun süreli düşük petrol fiyatları net varlık stokunu aşındıracak  ve derecelendirmeler üzerinde baskı yapmaya başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın uzun dönem kredi notunu "BBB-" olarak teyit eden S&P, notun  görünümünü "durağan"da bıraktı. Kuruluş açıklamasında, "2020 ve 2021 için petrol  fiyat varsayımlarımızı önemli ölçüde düşürdük. Öte yandan küresel ekonomik  görünüm, corona virüs pandemisi nedeniyle önemli ölçüde zayıfladı. Bununla  birlikte, sağlam dış ve kamu bilançosunun bulunduğu bir ortamda Rusya'nın esnek  döviz kuru ve katı mali kurallarını içeren güçlü dış politika çerçevesi,  ekonomisinin bu şokları absorbe etmesini sağlar." değerlendirmelerinde bulundu.

S&P, Azerbaycan'ın kredi notunu da "BB " seviyesinde, notun görünümünü  "durağan"da bırakırken, buna gerekçe olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki  sert düşüşe karşın, Azerbaycan'ın kamu ve dış bilançosunun şu anda güçlü olmasını  ve dış şoklara karşı bir tampon sağlamasını gösterdi.

Kazakistan'ın kredi notunu ise "BBB-" olarak teyid eden, notun  görünümünü "durağan"da bırakan kuruluş, "Kazakistan'ın güçlü kamu ve dış dengesi,  mevcut petrol fiyatlarındaki şoktan kaynaklanan etkileri hafifletmesine yardımcı  oluyor." açıklamasını yaptı.

S&P, Malezya'nın kredi notunu "A-" ve not görünümünü "durağan" olarak  teyid etti. Malezya'nın temel kredi notu gücünün, sağlam dış pozisyonu ve yüksek  para politikası kredibilitesi olduğu belirtilen açıklamada, bunların petrol  fiyatlarındaki son sert düşüşe karşın kredi notunu desteklemeye devam edeceği  vurgulandı.

Katar'ın kredi notunu da "AA-" olarak teyid eden, not görünümünü  "durağan"da bırakan kuruluş, karara gerekçe olarak, "Petrol fiyatlarındaki son  sert düşüşle birlikte, petrol fiyat tahminlerimizde revizyonlar yaptık. Bununla  birlikte, Katar'ın kamu ve dış bilançoları halen güçlü durumda ve dış şoklara  karşı koymak için bir tampon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

S&P, Irak'ın kredi notunu "B-" olarak teyid edip, notun görünümünü  "durağan"da bırakırken, açıklamasında "Petrol fiyatlarındaki düşüş, Irak'ın mali  açığını üçe katlayacak ve cari işlemler dengesini 2020'nin üzerinde bir açığa  itecektir. Buna karşın, Irak dünyanın dördüncü en büyük petrol üreticisi ve en  düşük maliyetli üreticilerinden biri olmaya devam edecek." değerlendirmelerine  yer verdi.


En Çok Okunan Haberler