SPK teminatlı menkul kıymetler tebliğinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği`nde değişiklik yapılmasına dair yeni tebliği, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK teminatlı menkul kıymetler tebliğinde değişikliğe gitti
14.05.2020 Perşembe 10:18

Güncelleme : 14.05.2020 Perşembe 15:16

Yeni tebliğ doğrultusunda, teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve  tedavül limitine ilişkin bölümde yer alan bazı fıkralarda değişiklik yapıldı.

Değişiklikler kapsamında, bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş  teminatlı menkul kıymetlerin herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal  değeri, ihraççının, kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören  ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin  düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap  dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının yüzde  10'unu aşamayacak.

İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul  kıymetler için bu limit uygulanmayacak.

Eski tebliğde söz konusu fıkranın ilk cümlesinin başında "İpotek  finansmanı kuruluşu dışındaki" ifadesi yer alırken, fıkranın ikinci cümlesi ise  bulunmuyordu.

Öte yandan "İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş  teminatlı menkul kıymetlerin herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal  değeri, ipotek finansmanı kuruluşunun, kurulun sermaye piyasası araçları bir  borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya  ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son  hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının 5  katını aşamaz." fıkrası da tebliğden çıkarıldı.

31 ARALIK 2021'E KADAR İHRAÇLARDA KURUL ÜCRETİ "BİNDE SIFIR" UYGULANACAK

Yapılan değişiklikler kapsamında, net bugünkü değer uyumuna ilişkin  "İpotekli teminatlı menkul kıymetler ihraçlarında teminat defterinde yer alan  varlıkların net bugünkü değeri, toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden  ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. Bu oranın  yüzde 2'den az olmaması zorunludur." maddesinin sonuna şu ifade eklendi:

"Zorunlu teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19. maddenin  üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz. Teminat fazlası teminat  defterine kaydedilir."

Söz konusu 19. maddenin 3. fıkrasında belirtilen sınırlama, "Teminat  uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek  suretiyle teminat alınmış ticari kredi ve alacakların, kredi ve alacağın  teminatının değerinin yüzde 50'sini aşan kısmı dikkate alınmaz." şeklinde  tebliğde yer alıyor.

Tebliğde stres testine ilişkin fıkradan, "zorunlu teminat fazlası  ikame varlıklardan oluşur ve 19. maddenin 3. fıkrasında belirtilen sınırlamada  dikkate alınmaz." ifadesi çıkarıldı.

Tebliğde kurul ücretine ilişkin esasların belirlendiği bölüme "ipotek  finansmanı kuruluşları tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan  oranların yüzde ellisi esas alınır." maddesi eklendi.

İhraçlarda kurul ücretinin "binde sıfır" olarak uygulanmasına ilişkin  geçici maddenin tarihi de "31 Aralık 2019"dan "31 Aralık 2021"e uzatıldı.
En Çok Okunan Haberler