SPK`dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Veri Depolama Kuruluşuna (VDK) yapılacak raporlamalar ve ortaklıkların pay sahiplerine yönelik düzenleyeceği bilgi formu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

SPK`dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti
24.07.2020 Cuma 10:18

Güncelleme : 24.07.2020 Cuma 14:32

SPK'nın Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin  Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Pay Tebliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar  Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'le birlikte yatırım  kuruluşlarınca borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymetlere ilişkin  gerçekleştirilen işlemlerin VDK’ya raporlanacağı belirtildi.

Bu işlemlerin en geç işlem gününde, işlem yapan taraflarca VDK’ya  raporlanması zorunlu hale gelirken, raporlama yükümlülüğü kapsamındaki tarafların  raporladıkları işlemlere ilişkin kayıtları, tabi oldukları mevzuat hükümleri  saklı kalmak kaydıyla en az 10 yıl süre ile saklamaları zorunlu hale getirildi.

Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma  ve verme işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin raporlama  yükümlülüğünde de düzenlemeler yapıldı.

Düzenleme ile Kurulun kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme  işlemlerine yönelik düzenlemesi kapsamındaki işlemler için yatırım kuruluşları  tarafından her gün itibarıyla VDK’ya raporlama yapılacağı belirtilirken, aracı  kurumların da her gün itibarıyla, açığa satış işlemlerine ilişkin olarak gün sonu  itibarıyla menkul kıymet ve müşteri bazında ilgili menkul kıymette kısa  pozisyonların uzun pozisyonları aşan kısmından oluşan net kısa pozisyonlarının  nominal ve cari değerleri başta olmak üzere belirlenen verileri raporlayacağı  kaydedildi.

PAY TEBLİĞİ'NDE RAPORLAMAYA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Pay Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'le birlikte ise,  payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu  düzenleme yükümlülüğü yeniden düzenlendi.

Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık  dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının raporlanmasına ilişkin  detaylar belirlenirken, ilgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden  fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan  sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda  aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olanlara bu işlemler  öncesinde Kurul onayı alınması zorunluluğu getirildi.
En Çok Okunan Haberler