SPK`nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Merkezi Takas Kuruluşları`nın Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlarda yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK`nın yönetmelik değişiklikleri yürürlüğe girdi
11.04.2019 Perşembe 10:25

Güncelleme : 12.04.2019 Cuma 10:38

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikleriyle MKK ve Merkez Takas Kuruluşlarının Yönetim Kurulu üyelerinde  aranan şartları düzenleyen yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklik bugün  itibarıyla yürürlüğe girdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve  denetim  Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetim  Kurulu üyelerinin tamamının değil en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye  piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olması gerektiği düzenlemesi  getirildi.

Yönetmelikte, yönetim kurulu üyelerinin, yükseköğrenim kurumlarının  dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi,  uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık  alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekliliği  korunurken, bu üyelerin en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye  piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olmasının zorunlu olduğu  değişikliğine gidildi.

Yönetmeliğin önceki halinde yönetim kurulu üyelerinin tamamının  yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi alanında en az on yıl deneyim  sahibi olmaları gerekiyordu.

Yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının  Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik ile de Yönetim Kurulu üyelerinin "en az yarıdan bir fazlasının"  işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk,  mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya  lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi  alanında en az on yıl deneyim sahibi olmaları zorunludur ifadesi kullanıldı.

Yönetmeliğin ilgili maddesinin önceki halinde yönetim kurulu  üyelerinin tamamı için bu şartlar aranıyordu.

En Çok Okunan Haberler