TCMB`den para ve kıymetli maden transfer ücretlerini içeren yeni tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca para ve kıymetli maden transfer işlem ücretlerine sınır getirilmesini de içeren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi.

TCMB`den para ve kıymetli maden transfer ücretlerini içeren yeni tebliğ
07.03.2020 Cumartesi 13:16

Güncelleme : 09.03.2020 Pazartesi 11:02

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak  Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de ise, TCMB tarafından Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği yayımlandı.

Bu tebliğ, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün  veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları  belirliyor.

Kağıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının  sağlanması zorunluluğu, görme engelli tüketicilerde aranmayacak.

Tebliğin ücretlerin değiştirilmesi bölümüne göre, ücret ve parasal  sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu  itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak  kuruluşların internet sitesinde ilan edilecek.

Tebliğe göre, kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile  kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil  edilemeyecek. Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans  tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.

Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir  takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla  gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamayacak.  İkiden sonraki kart yenilemelerinde ise finansal tüketiciden maliyet kadar ücret  alınabilecek.

PARA VE KIYMETLİ MADEN TRANSFER İŞLEMLERİ

Tebliğde para ve kıymetli maden transfer işlemlerine ilişkin bölümde, BDDK'nın yürürlükten kaldırılan yönetmeliği ile kıyaslandığında bazı  değişiklikler olduğu görülüyor.

Buna göre, EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL  ve altında olması hâlinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı  aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan  işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi  geçemeyecek.

İşlem tutarının 1.000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu  sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde  olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.

Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi kapanış saatinden en erken 90  dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede  geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50  artırımlı olarak yapılacak.

Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için  belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacak.  Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma  işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen  sözleşme ile belirlenecek.

Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer  sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer  komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde 15'ine kadar  belirlenebilecek tutar toplamını aşamayacak. Para transfer işlemlerine ilişkin  söz konusu hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için  de uygulanacak.

Mevduat ve katılım fonu işlemlerinde ise finansal tüketicilerin  açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan  operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır  bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları  kapsamında ücret alınamayacak.

ATM KULLANIMI VE KİRALIK KASA HİZMETİ

Tebliğe göre, yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile  gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı  ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar  toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında  düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenecek veya işlem anında finansal  tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilecek. Diğer kuruluşa işlem karşılığı  ödenen tutarda Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilecek.

Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamayacak.  Kiralık kasa depozito bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini  aşamayacak. Kiralık kasa hizmetinin sona ermesi halinde, kiralık kasaya ilişkin  finansal tüketici tarafından verilen bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve  kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar dolayısıyla ortaya çıkan tutar  depozito bedelinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilecek.

Hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın yürüttüğü tebliğ, yürürlüğe girdi.

En Çok Okunan Haberler