TCMB`den yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılmasına ilişkin duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkanın 20 milyar lirasının yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılacağını, söz konusu kredilerin azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olacağını duyurdu.

TCMB`den yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılmasına ilişkin duyuru
06.06.2020 Cumartesi 12:33

Güncelleme : 08.06.2020 Pazartesi 08:57

TCMB tarafından, yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılmasına  ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, 31 Mart'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının  küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz  etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar liraya kadar Türk lirası cinsi  ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağının ilan  edildiği anımsatıldı.

Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının  bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı aktarılan duyuruda, "Bu  nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkanın 20  milyar lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki  yatırımların desteklenmesi amacıyla daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü  avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi  reeskont kredileri için kalan 40 milyar liralık limitin 20 milyar lirasının Türk  Eximbank, 10 milyar lirasının kamu bankaları, 10 milyar lirasının ise diğer  bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, yatırım taahhütlü avans kredileriyle TCMB'nin fiyat  istikrarı ve finansal istikrar amaçlarıyla uyumlu olarak verimliliği yüksek,  ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa  bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin  desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

"FİRMA BAZINDA AZAMİ 400 MİLYON LİRA KREDİ KULLANILABİLECEK"

Yatırım taahhütlü avans kredisinin, kalkınma ve yatırım bankaları  aracılığıyla Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım  yapacak firmalara kullandırılacağı bilgisi verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  aracılığıyla kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım  bankaları da uygulamaya dahil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve  sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk  lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir  hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında  kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri  haricinde, 400 milyon lirasıyla sınırlı olacak, böylece imkandan çok sayıda  firmanın yararlanması sağlanacaktır."
En Çok Okunan Haberler