Tecil faiz oranı düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranını bugünden itibaren yüzde 15`e indirdi.

Tecil faiz oranı düşürüldü
30.12.2019 Pazartesi 09:43

Güncelleme : 31.12.2019 Salı 08:25

Bakanlığın Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi  oranı, yıllık yüzde 15 olarak belirlendi.

Bundan böyle yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme  alacaklarına yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bugüne kadarki süre için geçerli oranda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanması  gerekiyor.

Aynı şekilde, tebliğin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil  şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bugüne kadar geçen süre için geçerli  oranlarda, bugünden itibaren de yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.

Diğer taraftan söz konusu kanunun ilgili maddesine göre belirlenen tecil faizinin, belirli yüzdesi esas alınarak ertelenen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğdeki oran ve esaslar dikkate alınarak tespit  edilecek.

Tecil faizi, Tahsilat Genel Tebliği'nde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacak.
En Çok Okunan Haberler