TİM`den ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama

Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin ihracat bedelleri hakkında değişiklik sağlayan ve Resmi Gazete`nin mükerrer sayısında yayınlanan tebliğ ile, bilhassa ihracatçılarımızdan gelen yoğun talepler dikkate alınarak, ihracat bedellerinin en az yüzde 80`inin bankaya satılması şartının ortadan kaldırması ihracatçılarımızca olumlu karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

TİM`den ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama
02.01.2020 Perşembe 13:37

Güncelleme : 03.01.2020 Cuma 11:43

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gülle, aynı şekilde, ihracatçıların talebi doğrultusunda, ihracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan sağlanmasının da ihracatçıya önemli bir esneklik sağladığını bildirdi.

İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin  de bankaya yatırılmasına olanak sağlanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili  konusunda da kolaylık getirmektedir. Diğer bir önemli adım ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen  yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini resmi kayıtlarla  belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi  imkanının getirilmesidir.

Küresel ve bölgesel ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle,  ihracatçı firmaların ödemelerini yapmakta zorlandığı ülkelerden ihracat alacağı  olan firmalarımız böylece, haklı durumlarına istinaden esnekliğe kavuşmuş  oldular. İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık sistemi yeterince gelişmemiş  ülkelerden gelen ihracat bedellerinin bankaya yatırılmasına yönelik işlemlerinin  kolaylaştırılması konusunda atılacak adımların da şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine olumlu yönde yansıyacağına inanmaktadır."

Gülle, ihracatçıların Türkiye'ye kazandırdığı her bir doların önemine atıfta bulunarak, dirayet ve enerjiyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.
En Çok Okunan Haberler