TKYB, Yatırıma Destek TL kredisiyle salgının etkisini sınırlandıracak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, "10 yıla kadar vadeli `Yatırıma Destek` TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek corona virüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına, ithalatın azaltılmasına, ihracatın desteklenmesine, dışa bağımlılık ve cari açığın azaltılmasına, istihdamın artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağız." dedi.

TKYB, Yatırıma Destek TL kredisiyle salgının etkisini sınırlandıracak
12.06.2020 Cuma 11:35

Güncelleme : 12.06.2020 Cuma 15:59

Öztop, AA muhabirinin, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, bankanın  gelecek hedefleri ve salgın döneminde yapılan desteklere ilişkin sorularını  yanıtladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü  Avans Kredisi imkanını 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yüzde 7,75 sabit faizli  "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sunduklarını belirten Öztop, TL kredi  ile ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı  azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan  sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek, koronavirüs salgınının küresel çapta  yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin  sınırlandırılmasına da katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Öztop, bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına  uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan  TL kredilerinin, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı  yatırımcıyı TL güvencesinde ve sabit faizle koruyacağını dikkati çekti.

İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400  milyon TL ile sınırlanan 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredilerinden  olabildiğince çok firmanın yararlanmasını arzu ettiklerini söyleyen Öztop,  şunları kaydetti:

"Yeniden yapılandığımız 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar  kazandırdık. Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir  değer olarak ele aldık. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir  Kalkınma Amaçlarına bağlılığımızı koruduk. Yatırım bankacılığında yeni  ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü  destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve  yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve  sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü  bir motivasyonla adım attık.

Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin  oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu  zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az  hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez  Bankası'nın yeni kredi türünde iş birliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla  kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları  destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin  Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına, ithalatın  azaltılmasına, ihracatın desteklenmesine, dışa bağımlılık ve cari açığın  azaltılmasına, istihdamın artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine  katkıda bulunacağız."

"EKONOMİYE KAYNAK KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İbrahim Öztop, bankanın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin  yaptığı değerlendirmede, yaklaşık iki yıla yakın zamandan beri görevde olduğu  Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda öncelikle faaliyet alanlarını  genişlettiklerini söyledi.

Şu anda kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma  Fonu olmak üzere üç ana iş kolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Öztop,  kalkınma bankacılığının, ülkelerin kalkınmasında temel bir rol oynadığını ifade  etti.

Öztop, özellikle işlerini büyütmek isteyen, geliştirmek isteyen,  yatırım yapmak isteyen şirketlere finansman olanakları sunduklarını anlattı.

KOBİ'lere diğer finansal kuruluşlar vasıtasıyla, orta ve büyük ölçekli  şirketlere doğrudan uzun vadeli finansman sağlayarak yatırımlarını  desteklediklerini belirten Öztop, "Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırımları  desteklemek, istihdamı artırmak, ülkemize katma değer yaratan yatırımları finanse  etmek önceliğimiz. Uluslararası finans kuruluşlarından kaynak temin etmek  suretiyle gerek aktifimizi gerekse kredi büyüklüğümüzü artırmayı hedefledik ve  ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. 2019 yılında  uluslararası kuruluşlar nezdindeki itibarımızla önemli anlaşmalara imza attık.  Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan aldığımız bu  kredilerle yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi üretimine yönelik projeleri  finanse ediyoruz." şeklinde konuştu.

"STARTUP'LARA ORTAK OLACAĞIZ"

Öztop, 2019 yılı sonunda Türkiye'de birçok şirket ve girişime yatırım  yapmak üzere, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki  Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun kurulumu için bakanlık  ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Bunun 400 milyon TL'sinin Bölgesel Kalkınma Fonu ve 350 milyon  TL’sinin ise Teknoloji ve İnovasyon Fonu olacağını söyleyen Öztop, "Teknoloji ve  İnovasyon Fonu aracılığıyla özellikle startup'lara ortak olacağız. Yine Bölgesel  Kalkınma Fonu’yla da nispeten ölçeği daha büyük şirketlere ortak olmak suretiyle  yatırımları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"CORONA VİRÜS SALGINI İÇİN AYRILAN ULUSLARARASI FONLARDAN KAYNAKLARI İŞLETME SERMAYESİ OLARAK KULLANDIRACAĞIZ"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop,  corona virüsün Türkiye'de mart ayıyla tespit edilmeye başlanmasıyla ayın  ortasından itibaren tüm dünyada görüldüğü gibi iktisadi faaliyette yavaşlama  sinyallerinin ve buna bağlı olarak nakit akışı aksaklıklarının görülmeye  başlandığını ifade etti.

Ekonomi yönetiminin söz konusu etkilerin sınırlandırılması amacıyla  başta Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları olmak üzere birçok kapsamlı önlemi hızla  aldığını vurgulayan Öztop, ek olarak Merkez Bankası'nın finansal piyasaların,  kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek  adına tedbirleri uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

Öztop, özellikle işletmelerde corona virüs salgını etkisi ile görülen  "işletme sermayesi" eksikliklerinin giderilmesinin de tüm ekonomi açısından önem  taşıdığını vurguladı.

Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin hızla güçlü büyüme patikasına geri  döneceğini belirten Öztop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Corona virüs salgınının birçok sektörü etkilemesi nedeniyle  müşterilerimizin kredi taksit öteleme taleplerini değerlendiriyor ve  yapılandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır ilişkide olduğumuz  uluslararası kalkınma kuruluşlarının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında  ayırmış olduğu fonlardan Türkiye'ye yönelik kaynak temin edip özellikle yılın  ikinci yarısında firmalara işletme sermayesi olarak sunmak üzere görüşmelerimiz  devam ediyor. Kullandırdığımız kredilerin ve teminatların arasına Kredi Garanti  Fonu kefaletini de ekledik. Böylelikle kriterlere uygun yatırımcılar, Kredi  Garanti Fonu kefalet desteğinden yararlanabilecekler."

Öztop, uluslararası kuruluşlarla hızla temasa geçtiklerini, Hazinenin  garantörlüğünde Asya Altyapı Yatırım Bankası'yla ve Dünya Bankası ile  görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Rakamın henüz netleşmediğini belirten Öztop, "KOBİ'lere de finansal  kuruluşlar vasıtasıyla ulaşacağız ve onlara işletme sermayesi kredisi  aktaracağız. Biz genelde yatırım kredisi veren bir bankayız ama burada bir  işletme sermayesi ihtiyacı söz konusu oldu ve biz de bu yönde bir arayışa girdik.  Çok müspet cevaplar aldık. Muhtemelen yılın ikinci yarısında kullandıracağız."  dedi.

"2 MİLYON KONUTUN İHTİYACI KADAR TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLADIK"

İbrahim Öztop, sağladıkları uluslararası kaynaklar aracılığıyla güneş,  rüzgar, hidrolik, jeotermal projelerin yanı sıra çöp gazı ve enerji verimliliği  projelerine finansman desteği sunduklarını söyledi.

Bankanın kredi portföyünün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji ve enerji  verimliliği projeleri oluşturduğunu belirten Öztop, mart sonu itibarıyla kurulu  gücü yaklaşık 3 bin 639 MW olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine  yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi tahsisi gerçekleştirdiklerini  dile getirdi.

Öztop, finanse ettikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği  yatırımlarıyla yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimini  sağladıklarını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler