`Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumu yüzde 98`in üzerinde`

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumunun yüzde 98`in üzerinde olduğunu bildirdi.

`Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumu yüzde 98`in üzerinde`
17.07.2019 Çarşamba 11:40

Güncelleme : 18.07.2019 Perşembe 09:27

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB ile Gümrük Birliği'nin  Ocak 1996'dan itibaren yürürlüğe girmesinin, Türkiye'nin rekabet yasasından fikri  mülkiyet haklarına kadar iç pazarla ilgili çeşitli alanlarda mevzuatını  müktesebat ile uyumlaştırmasında önemli bir teşvik olduğunu söyledi.

Berger, "Türk teknik mevzuatı şimdi AB ile oldukça uyumlu. Nitekim  Türkiye, AB teknik mevzuatının çoğunu, malların serbest dolaşımına ilişkin  topluluk müktesebatının birinci bölümündeki uyumunu tamamlamıştır. Türkiye'nin  ürünlerle ilgili AB standartlarına uyumu yüzde 98'in üzerindedir ve Türk  Standardları Enstitüsü, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa  Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin (CENELEC) tam üyesidir." diye konuştu.

Söz konusu nedenle Türk şirketlerinin, ürünlerini AB ile aynı  düzenleyici ortamda ürettiklerini bildiren Berger, Türkiye imalat sanayinin AB'ye  ihracat performansına bakıldığında, Türkiye'de sanayi sektöründeki üretimin genel  olarak AB standartlarına uygun olduğunu söyledi.

"İKİLİ TİCARET, 2017 YILINDA 154,6 MİLYAR AVROYA YÜKSELDİ"

Christian Berger, AB ile Türkiye arasındaki ticaretin son 4 yıldır  istikrarlı bir şekilde arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkili ticaret, 2014 yılında 129,2 milyar avrodan 2017'de 154,6 milyar  avroya çıktı. 2018 yılında ise 153,3 milyar avro ile durağan bir şekilde kaldı.  Türkiye ihracatının yarısı 2018'de AB'ye yönelmiştir. Türkiye, son 10 yılda  ihracat pazarlarını çeşitlendirmiş olmasına rağmen AB, Türk ihracatçılar için  güvenli ve cazip bir pazar olmaya, bu nedenle de Türkiye'nin ana ticaret ortağı  olmaya devam etmektedir. Kuşkusuz Gümrük Birliği ve Türkiye'nin AB mevzuatı ile  kademeli olarak uyumlaştırılması, ikili ticari ilişkilerinin güçlendirilmesine  önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Gümrük Birliği'nin kurulması, Türkiye'nin  özellikle otomotiv, tekstil ve elektronik gibi sektörlerde Avrupa tedarik ve  üretim zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştırmıştır."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN MODERNİZASYONU HEM AB HEM DE TÜRKİYE İÇİN OLUMLU"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, AB ile Türkiye  arasındaki güçlü ticari ilişkisinin gelecekte de devam etmesinin beklendiğini  ifade ederek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun, hem AB hem de Türkiye  üzerinde olumlu bir etkisi olacağını vurguladı.

Berger, "Geliştirilmiş ticari çerçeve senaryosuna göre, kapsamı  değişmeyen Gümrük Birliği, kömür ve çelik anlaşması, serbest ticaret anlaşması  tarım ve balıkçılık ürünlerini, hizmetlerini kapsıyor. GSYH, AB için yaklaşık  yüzde 0,01 ve Türkiye için yüzde 1,44 oranında artacaktır." şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler