Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme

Türkiye Ürün İhtisas Borsasında faaliyette bulunacak firmaların, anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması ve asgari 1 milyon lira sermayeye sahip olması gerekecek.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme
20.04.2019 Cumartesi 10:53

Güncelleme : 22.04.2019 Pazartesi 09:26

Ticaret Bakanlığı'nın, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık  Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektronik ürün senetleri ile bunlara dayalı vadeli  sözleşmelerin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda, aracılık  yapılabilmesi için bakanlıktan faaliyet izni alınacak. Faaliyet izni talebinde  bulunanların anonim şirket şeklinde kurulması, paylarının yarısından fazlasının  bir veya birden fazla ticaret borsasına ait olması, asgari 1 milyon lira  sermayeye sahip olması gibi bazı şartları taşıması gerekecek.

Aracılar, borsanın uygun görüşü ve bakanlık izni ile şube açabilecek,  bu faaliyeti dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai iş yapamayacak. Aracılar,  Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat veya katılım fonu toplayamayacak,  müşterilerin hak ve yararlarını zedeleyici işlemlerde bulunamayacak, iyi niyet  kurallarına aykırı hareket edemeyecek.

GÖZETİM VE DENETİM

Aracıların yeterlilik şartları ile yönetmelik kapsamındaki her türlü  işlem, hesap, kayıt ve defterleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabii  tutulacak.

Bakanlık, aracıların yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata aykırı  hareket etmesi gibi durumlarda aracıların faaliyet iznini en fazla 6 aya kadar  askıya almaya, faaliyet iznini iptal etmeye ve diğer her türlü tedbiri almaya  görevli ve yetkili olacak.

Faaliyet izni askıya alınan, askı hali kaldırılan veya faaliyet izni  iptal edilen aracılar derhal Borsaya bildirilecek. Faaliyet izni askıya alınan  aracıların Borsadaki işlemleri askı süresince durdurulacak.

İzni iptal edilen aracılar, Borsa tarafından üyelikten  çıkarılacak.
 

En Çok Okunan Haberler