Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere `borcu olmaması` şartı

Vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartı aranacak.

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere `borcu olmaması` şartı
27.05.2020 Çarşamba 10:21

Güncelleme : 27.05.2020 Çarşamba 14:41

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri  no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete'de  yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi  olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde  faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve  emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), tebliğde belirtilen şartları  taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden  hesaplanan verginin yüzde 5'i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden  indirilecek.

İndirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin  ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni  süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak  kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler  bu şartın ihlali sayılmaz) olması gerekecek.

Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri  itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması  (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış  olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz) şartı aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi  beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi  aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi  geçmiş borç bulunmayacak.

Anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında  Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler  bu haktan yararlanamayacaklar.
En Çok Okunan Haberler