Veriler açıklandı! 2,7 milyar çalışanı etkiliyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle işletmelerin tam veya kısmi olarak kapatılmasının, dünyadaki iş gücünün yüzde 81`ini yani 2,7 milyar çalışanı etkilediğini ifade etti.

Veriler açıklandı! 2,7 milyar çalışanı etkiliyor
13.04.2020 Pazartesi 11:20

Güncelleme : 14.04.2020 Salı 09:25

Dünya genelinde birçok ülke yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılma  hızını azaltmak, sağlık sistemini rahatlatmak ve can kayıplarını önlemek için  sosyal mesafeyi korumaya ve yeni önlemler almaya çalışıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına bağlı olarak iş hayatında aksaklıklar,  seyahat kısıtlamaları, eğitime ara verilmesi ve diğer önlemler işçiler ve  işletmeler üzerinde ani ve sert etkilere yol açıyor. Kimi işletmeler  faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırken bir kısmı da çalışma yöntemlerini  değiştirme yoluna gidiyor.

ILO'nun Kovid-19 ve İş Dünyası raporunda, salgınının ekonomik  etkilerinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tecrübe edilenin en ciddisi olduğuna  işaret ediliyor.

Raporda, dünya genelindeki 3,3 milyar çalışanın yüzde 81'ine tekabül  eden 2,7 milyar çalışan zorunlu ya da tavsiye üzerine kapanan iş yerlerinde  istihdam edildiği belirtiliyor. Dünya genelinde, yılın ikinci çeyreğinde çalışma  saatlerinin yüzde 6,7'sinin ise ortadan kalkacağı öngörülüyor.

Gelir gruplarına göre çalışma saatinin oransal bazda en fazla düşmesi  beklenen grup "üst-orta gelir" olurken, bundan en fazla etkilenecek bölgeler ise  Arap ülkeleri, Avrupa ve Asya-Pasifik olarak sıralanıyor.

SALGININ SEKTÖRLERE ETKİLERİ

Raporda, salgının iş piyasasına etkisinin ise sektörlere göre  değişkenlik gösterdiği ifade ediliyor.

Salgının ekonomik aktiviteye etkisinin düşük olacağı düşünülen  sektörlerin eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kamu hizmetleri, savunma  ve alt yapı olacağı, tarımda ise düşük-orta düzeyde bir etki beklendiğine  değiniliyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük sektör olan tarımın üzerindeki  ekonomik etkinin henüz hissedilmediğine işaret edilirken, gıda zincirindeki  aksamaların karantina tedbirleriyle belirginleşmeye başladığı, salgının kırsal  kesimlerde yayılımının artmasıyla da bu etkinin daha çok hissedileceği  öngörülüyor.

İnşaat, finans ve sigorta faaliyetleri, madencilikte orta seviyede,  sanat, eğlence, ulaşım, depolama ve iletişimle ilgili sektörlerde ise orta-yüksek  düzeyde etki bekleniyor.

En yüksek düzeyde etkilenmesi beklenenler ise konaklama ve gıda  hizmetleri, gayrimenkul, iş ve yönetim faaliyetleri, imalat, toptan ve perakende  ticaret ve motorlu araç bakım onarımı ile ilgili sektörler olarak sıralanıyor.

Yüksek risk altındaki bu sektörlerde dünya çapında 1,25 milyar işçinin  çalıştığı belirtilen raporda, bunun dünyadaki tüm çalışan nüfusunun da yüzde  38'ine denk geldiğine işaret ediliyor.

RİSKLİ SEKTÖRLERİN BÖLGELERE GÖRE İSTİHDAM ORANI

Riskli sektörlerdeki istihdam oranı dünya genelinde yüzde 37,5 iken bu  oran yüzde 43,2 ile Amerika'da en yüksek ve yüzde 26,4 ile Afrika'da en düşük  seviyede bulunuyor.

Öte yandan, özellikle kayıt dışı istihdam oranının oldukça yüksek  olduğu orta ve düşük gelirli ülkelerde, çalışanların sağlık ve sosyal koruma  hizmetlerine erişiminin de kısıtlı olduğu vurgulanıyor.

Afrika yüzde 71,9 ile kayıt dışı istihdamın en yüksek olduğu bölge  olarak ön plana çıkıyor. Sosyal güvencenin en yüksek olduğu bölgenin ise yüzde  84,1 ile Avrupa olduğu belirtiliyor.

"ÖNLEMLER İŞÇİLERİ VE İŞVERENLERİ RAHATLATMAYA YÖNELİK OLMALI"

Raporda, salgından en çok etkilenecek olan sektörlerde ve gelişen  ülkelerde atılacak adımların işçileri ve işverenleri rahatlatmaya odaklanması  gerektiği tavsiye edilirken, bu amaçla işletmelerin istihdam yaratmaya teşviki  için kamu kaynaklarının kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerin mali alandaki hareket  kabiliyetinin kısıtlı olmasından dolayı, salgın kaynaklı üretim kayıplarının bu  ülkelerde daha uzun süreli ve etkili olacağı öngörülüyor.

Raporda, ILO'nun 2020 yılı için önceki küresel işsizlik artışı  tahmininin 25 milyon olduğu fakat yeni gelişmeler ışığında bunun söz konusu  tahminden daha yüksek gerçekleşme ihtimalinin olduğu vurgulanıyor.

En Çok Okunan Haberler