Yurt dışında OSB`ler kurulabilecek

Organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişilikleri veya Türkiye`de yerleşik şirketler tarafından yurt dışında OSB`ler kurulabilecek, kurulan, işletilen veya ortak olunan bu bölgeler için eğitim ve danışmanlık ile kredi destekleri sağlanabilecek.

Yurt dışında OSB`ler kurulabilecek
14.04.2020 Salı 10:21

Güncelleme : 14.04.2020 Salı 17:41

Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu  Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışı OSB’lerin kurulması ve desteklenmesinde,  Türkiye'nin politika ve hedeflerine uygunluk dikkate alınacak. Yurt dışı  OSB'lerin, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlaması, yatırım ortamını  iyileştirmesi, uluslararası marka değerini artırması, OSB uygulama deneyiminin  yaygınlaştırılması ve ülkedeki yatırımların katma değerini yükseltecek nitelikte  bulunması esas olacak.

OSB tüzel kişiliklerinin yurt dışında OSB kurabilmesi, işletebilmesi  veya kurulmuş olanlara ortaklığı için OSB'nin genel kurulla yönetilmesi ve 25  milyon liradan az olmamak üzere öz sermayeye sahip bulunması gerekecek.

Türkiye'de yerleşik şirketlerin ise anonim şirket olması ve aynı  tutarda öz sermayesinin bulunması zorunlu kılındı. Söz konusu tutar, her yıl bir  önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kurulacak, işletilecek veya ortak olunacak yurt dışı OSB'nin bulunduğu  ülkede söz konusu bölgenin ulaşım hatlarına bağlantısı, altyapı ve üstyapının  temel ihtiyaçlarına dair master planı, bölgenin işletilmesi, tanıtılması ve  geliştirilmesine dair işletme planı ve alanın sanayi alanı olduğunu gösterir  belgeyi içeren fizibilite raporuyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına  başvuruda bulunulacak.

Fizibilite raporu, OSB'nin Türkiye'nin üretim yapısıyla bağlantısına  ilişkin finansal, ekonomik ve teknik analizleri içerecek.

Yurt dışında kurulacak, işletilecek veya ortak olunacak OSB, bulunduğu  ülkeyle Türkiye'nin arasında varsa OSB'lere ilişkin anlaşmalar öncelikli olmak  üzere, bulunduğu ülkenin mevzuatı çerçevesinde işletilecek.

DESTEKLER

Yurt dışındaki OSB'lerin planlanması, kuruluşu, yapılaşması ve  işleyişine ilişkin eğitim ve danışmanlık gibi teknik destekler verilebilecek.

Yurt dışında OSB kuracak, kurulmuş olanlara ortak olacak veya  işletecek OSB tüzel kişiliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe  imkanları çerçevesinde kredi sağlanabilecek. Kredilendirilmesi uygun görülen  projeler, Bakanlık tarafından yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığına  teklif edilecek.

Kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları, Sanayi ve Teknoloji ile  Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müşterek hazırlanan ilgili mevzuatlara  göre gelişmiş iller için belirlenen oran ve sürelerde uygulanacak.

TAHKİM ŞARTI

Yurt dışı OSB'lerin, iş ve işlemleri gerçekleştirirken yaşanabilecek  ihtilafların çözümü için, bulundukları yabancı ülkelerin mevzuatlarının izin  verdiği ölçüde muhataplarıyla yaptıkları anlaşmalara tahkim şartını eklemeleri  veya tahkim kurumunu tercih etmeleri gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurt dışı OSB kurulması ve işletilmesi  sürecinde proje, plan, etüt, inşaat, kontrol, denetim ve benzeri konularda Türk  İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve diğer ilgili kurum ve  kuruluşlarla imzalanacak protokoller çerçevesinde iş birliği yapabilecek.

En Çok Okunan Haberler