• Zeynep Aktaş

Sanayicinin fırsat penceresi açık

24.03.2022 Perşembe 09:42
Bursa sanayicisi, Rusya-Ukrayna savaşı ortamında ekonominin yarınını öğrenmek istiyor. Geleceğe dönük yönelimleri de yakından takip ediyor. Olası fırsatları da kaçırmak istemiyorlar.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Milliyet Gazetesi iş birliği ile gerçekleştirilen toplantıda; ekonominin gelişim seyri ve yarına dair beklentileri değerlendirdik. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda yaptığı değerlendirmede katma değere dikkat çekerek kalkınma hedefleri için üretimde farklılaşmanın büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Burkay, "Bunun için de ürünün ruhu olan Ar - Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya ihtiyaç var. Bu alanlarda da başarıya ancak belli bölgelerde belli nitelikteki insan kaynağıyla ulaşılabilir" dedi.

Sanayicilerin gündeminde yeni enstrümanlar bulunuyor. Yatırım ikliminde nereye doğru yol aldığımız ana gündemi oluşturdu.

Bursa sanayicisi bugüne dair gelişmeleri takip ederken geleceğe dönük yönelimleri de yakından takip ediyor. Olası fırsatları kaçırmak istemiyorlar. Katma değeri yüksek üretim, yeni gelişen pazarlar, kripto varlıklar, halka arzlar gibi geniş bir çerçevede fikir geliştirdikleri görülüyor. Toplantıda söz alan sanayicilerin, halka arzların artarak Bursa'nın İstanbul Borsası'ndaki ağırlığının yükselmesini arzuladıkları, görülüyor.

Metaverse fırtınası

Toplantıda en fazla ilgi çeken konulardan birisi de metaverse idi. Sanayiciler bu alana yatırım yapılıp yapılamayacağı konusunda bir beyin fırtınası gerçekleştirdi. Riskleri, avantajları, fırsatları, olabilirliği değerlendirdiler. Metaverse bir hayal dünyası mı? Yoksa yeni dünyanın yaşam alanı mı? Sanal evren olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz metaverse, Facebook'un bu alana ağırlığını vereceğini açıklamasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, Facebook'u bir üst kuruluş olacak Meta çatısı altına alacaklarını duyurdu ve 10 bin kişiyi işe alacaklarını belirtti. Metaverse platformunda insanların farklı cihazlarla iletişim kurması ve sosyalleşmesi mümkün. Platformun alt yapısının oturmasıyla birlikte iş bağlantılarının ve ticaretin de metaverse dünyasında gelişmesi bekleniyor. Her yeni gelişim ister istemez bu alanlara yönelik merak ve ilgiyi de beraberinde getiriyor. Metaverse de bunlardan biri. İleride daha da tartışmaların odağına geleceği anlaşılıyor.

Kripto varlıklar

Kripto varlıklara yatırım yapanları nasıl bir gelecek bekliyor? Sanayicilerin merak ettiği ilgi alanlarından biri de buydu. Bir yanda enerji tüketiminde yaşanan sıkıntılar bir yanda kripto varlıklarının sebebiyet verdiği yüksek enerji harcaması beraberinde gelgitlere yol açıyor. Ancak net olan bir husus varsa artık dönülmez bir şekilde kripto varlıkların da hayatımızın bir parçası olduğudur. Bu yeni varlık sınıfının ticaretin gelişim seyri üzerinde de etkisini ilerleyen süreçte daha net gözlemleyebileceğiz. Kripto varlıklarla ilgili Türkiye'den de hayli yüksek ilginin olması aynı zamanda içinde bulunduğumuz toprakların gelişmelere hiç de kapalı olmadığını gösteriyor.

Daha fazla şirket

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden 17'si Bursa Şehir Endeksi'nde bulunuyor. Bu şirketlerin ortalama halka açıklık oranları yüzde 23.22. Toplam piyasa değerleri ise 75 milyar 707 milyon TL. Borsada toplam 479 şirket işlem görüyor. Toplam piyasa değeri ise 2 trilyon 416 milyar 194 milyon TL. Bursa'daki şirketler borsa toplamının yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Borsaya açılan şirketlerin artması gerektiği konusunda hemfikir olan Bursa sanayicisi için borsa ekonomik göstergelerden biri. Şirketlerin ucuz kaynak bulması konusunda önemli bir alan olan borsa, önümüzdeki dönemde Bursa'dan daha fazla şirketin halka açılması için bir alan olabilecek.

Sermaye piyasaları şirketlere organize olmuş şeffaf, düzenli çalışan, güvenilir bir piyasa üzerinden nakit elde etme imkanı sunuyor. Diğer bir finans kaynağı olan bankacılık sistemi üzerinden fon teminine göre ise halka arz şirketin nakit akışını zorlayacak anapara ve faiz benzeri geri ödeme zorunlulukları olmayan bir pazar. Bu nedenle Bursa'daki şirketler için de yeni kaynak bulma konusunda önemli bir alan. Ayrıca şirketler için borsa kurumsallaşma, kredibilite, tanıtım ve reklam için de önemli bir alan.

 
 
Yazarın Önceki Yazıları