• Yaman Törüner

Bütçe dengesi ve finansmanı

04.12.2018 Salı 09:50
Merkez Bankamız ekonomistlerinden Defne Mutluer Kurul ve Erdal Yılmaz, “Bütçe Dengesi ve Finansmanı: Neyi Nereden Takip Etmeli?” konulu bir ekonomi notu yazdılar. Maliye politikası ve ekonominin genel gidişatının değerlendirilmesinde izlenmesi gereken yolu gayet net biçimde inceliyorlar.

Değerlendirmelere ilişkin verilerin bulunabileceği kaynaklar şöyle:

FARK NEDEN?

Hazine’nin likidite dengesi ve borç yönetimi, bugünlerde ve gelecekte çok önemli ve asıl bakılması gereken konu. Bu nedenle, Hazine Nakit Dengesi’nin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Aşağıdaki grafik, Hazine Nakit Dengesi ve Genel Bütçe Nakit Dengesi ile bunların farklılıklarını gösteriyor. Aradaki fark, muhasebeleştirme tekniğinden kaynaklanıyor.Ayrıca, Merkezi Yönetim Bütçesi ve Finansmanı’ndan elde edilen nakit tampon(kasa/banka) verisinin de Hazine borçlanma stratejisi ile maliye politikası uygulaması sonuçlarının izlenmesinde faydalı olacağı anlaşılıyor.BÜTÇE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe Nakit Dengesi, Bütçe Dengesi’ne Emanet ve Avansların eklenmesiyle aşağıdaki tabloda izleneceği gibi elde ediliyor.Bütçe Nakit Dengesi’nin nasıl finanse edildiği ise, daha önemli. Bu noktada, iç ve dış borçlanmalar ile eldeki likit miktarlar önem kazanıyor. Bu likit miktar, borç stokunun maruz kalabileceği potansiyel riskleri en aza indirmeye yarıyor. Bu bilgiler, Merkez Bankamız likidite yönetimi açısından da çok önemli.
Yazarın Önceki Yazıları