• Yaman Törüner

Global risklere karşı Türkiye

11.11.2019 Pazartesi 13:51
Bloomberg’in 4 Kasım 2019’da yayınladığı araştırmaya göre, ticaret savaşları ve iklim değişikliği gibi global tehditler karşısında, ülkemizin durumu bir çok ülkeden daha iyi vaziyette. Hatta, düşük ve orta gelirli ülkeler arasında en iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.Dünya üretiminin yüzde 98’ini sağlayan 114 ekonomi arasında Türkiye, ortalama yüzde 40 oranında ihtiyacı karşılıyor ve 8’inci sırada yer alıyor. Çalışma, iklim değişikliği, otomasyon, popülizm, korumacılık ve bilgisayar kullanımı gibi global ölçekleri esas alıyor. Araştırmada, ülke alt yapısının yeni olması, eğitim seviyesi, araştırma geliştirme yatırımlarının bütçesi ve korumacı tedbirlerin ticareti engelleme olasılığı gibi konuların etkisi önem kazanıyor.

Yandaki çizelgede, en az korumacı davranan ülkelere yüksek not verilmiş. Yani, yüksek not alan ülkeler ticarete ve iş iklimine daha uygun bir seviyede yer alıyor. Görüldüğü gibi, Türkiye’nin konumu, ABD ve Çin’in çok üzerinde:

Otomasyon riskiRobotlaşma arttıkça, ülkelerdeki işsiz sayısı artıyor. 2030 yılına kadar, mevcut işçilerin yüzde14’ü yeni iş bulmak zorunda kalacak. Japonya gibi bazı ülkeler ise, iş kayıpları yaşasalar bile, robot üretiminden elde ettikleri kazançlarla, kayıplarını karşılayabilecekler. Yandaki çizelge, bu konudaki yerimizi gösteriyor. Yüksek skor, robotlaşmanın o ülkeyi fazla etkilemeyeceğini ifade ediyor.

Bilgisayar kullanımıGelişmiş ülkelerde, 5 kişiden 4’ü internet kullanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde, bu sayı nüfusun yüzde45’ine erişmiş vaziyette. İnternet kullanımı, verimliliği önemli ölçüde arttırıyor. Yandaki tabloda, en yüksek puan alanlar, dijitalleşme yönünden en ileri durumda olan ülkeler. Biz yine, iyi konumdayız.

Bu konuya devam edeceğim.
Yazarın Önceki Yazıları