Kesin Alım Satım Pazarı
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman
16/08 TRFVDTF82219 100 20,00 22,09 20.000.000 14:49:12
16/08 TRT061124T11 126 -7,30 -7,17 3.000.000 11:38:44
Küçük Emirler Pazarı
Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL)
15/08 TRT070727T13 125 -1,93 -1,92 130.000 12:44:14
16/08 TRT110827T16 84 15,31 15,90 150.000 10:01:40
Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI
Valör Gün Risk kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
16/08 1 S 0 0,00 0,00 0 04:17:40
15/08 7 S 0 0,00 0,00 0 04:17:40
15/08 31 S 0 0,00 0,00 0 04:17:40
Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI
Valör Gün Risk Kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
15/08 1 S 9 14,00 11,46 40.320.000 13:47:16
16/08 1 S 0 0,00 0,00 0 04:17:40
15/08 7 S 0 0,00 0,00 0 04:17:40
15/08 31 S 0 0,00 0,00 0 04:17:40